TroTro maakt het verschil in Ghana

Uitbreiding klaslokalen ‘onder dak’ en fundering administratieblok gelegd ...

In Hwidiem zit ons bouwteam zeker niet stil. De uitbouw van het klaslokalen blok, van een U-vorm naar H-vorm, is al onder dak, terwijl de fundering voor het volgende gebouw in deze fase van het project, het administratieblok, ook al is gelegd.
Stenen om de muren voor het adminsitratieblok op te bouwen zijn ook alweer gemaakt. Op bijgeplaatste foto’s is e.e.a. goed te zien.
 

Registratie school en curriculum
Onder aanvoering van Rev. Bawa, de lokale dominee van de Methodist Church, heeft men inmiddels de regionale autoriteiten bereikt in de registratieprocedure. De bedoeling is dat men hier binnenkort een ‘positief advies’ krijgt om uiteindelijk op nationaal niveau definitieve besluitvorming mogelijk te maken. Rev. Bawa blijft positief over de uitkomst van dit langdurige proces, waarbij vele (overheids) bureaus gepasseerd moeten worden..... Rev. Bawa is er van overtuigd dat in september de eerste leerlingen kunnen instromen.

Aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet
Hoewel mondeling toegezegd door de District Chief Executive Officer zijn er nog geen vorderingen op dit vlak. De Methodist Church heeft daarom inmiddels een schriftelijk verzoek voor de gewenste aansluiting op het elektriciteitsnet ingediend op het districts secretariaat, in de hoop dat dit de uitvoering van de gedane belofte bespoedigt, maar ook om een officiële reactie te krijgen.

Gereedschap voor de vakschool
Ondertussen wordt in Nederland gewerkt aan het beschikbaar krijgen van gereedschappen en onderwijsmaterialen. Zo zijn er bv. contacten met de organisate Tools4Change. Sommige gereedschappen zijn in Ghana niet of nauwelijks verkrijgbaar en vaak van inferieure kwaliteit.
De Methodist Church Ghana heeft de noodzakelijk documenten voor een aanvraag van deze gereedschappen inmiddels ingeleverd.

Wordt vervolgd .....

Uitbreiding klaslokalenblok onder dak
Uitbreiding klaslokalenblok onder dak 2
Uitbreiding klaslokalenblok onder dak 3
Fundering administratieblok uitgezet