TroTro maakt het verschil in Ghana

Wilde Ganzen gaan voor TroTro vliegen!

Deze week werd officieel bekend dat TroTro's aanvraag voor financiële steun voor het project 'Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem' door Wilde Ganzen is gehonoreerd. Dat is goed nieuws want de Wilde Ganzen vermeerdert alle fondsen die TroTro werft voor het project met 55%!

TroTro gaat nu hard aan de slag met de fondswerving, binnenkort volgt daarover meer informatie, o.a. via de website en onze facebook-pagina

Vakonderwijs is van groot belang om de jeugdwerkloosheid in een Ghanese plattelandsregio als Hwidiem te lijf te gaan. Gericht onderwijs volgens het principe “learning by doing” is noodzakelijk voor een betere toekomst voor een grote groep kansloze jongeren. Er is daar behoefte aan vaklieden als timmerlui, loodgieters, elektriciens maar er zijn geen opleidingsmogelijkheden.  

Meer informatie over het project: 'Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem'

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Ze steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn, helemaal in lijn met TroTro's visie en werkwijze, opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering, zo weet TroTro maar al te goed.

Wilde Ganzen steunt alleen projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Samen werken we zo aan een toekomst zonder armoede.

Wilt u helpen?  Doneer op banknummer 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. 'TroTro voor Ghana' 
                           
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar: info@trotro.nl
 

 

Werkloze jeugd Hwidiem
TroTro werkt samen met Wilde Ganzen