TroTro maakt het verschil in Ghana

‘Vrienden van TroTro’ in HAREN (G) organiseren fietstocht, buffet en ontbijt!

Aansluitend op het eerste deel van ‘Retourtje Haren’, de fietssponsortocht van fietsclub 'Ut Tuinhuuske' uit Venlo, organiseren de Harense Vrienden van TroTro op 19 en 20 juni a.s. een aantal activiteiten .......
Doel hiervan is geld bijeen te brengen voor de bouw van een praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem in Ghana! Ook de Venlose fietsers trappen met hun jaarlijkse fietstocht geld bijeen voor dit doel.

Dankzij de samenwerking van TroTro met Wilde Ganzen wordt elke euro die voor dit project wordt opgehaald automatisch verhoogd met 55%. Eén euro is dus feitelijk1,55 euro waard! 

U kunt ook  helpen om deze sponsortocht een succes te laten zijn, door vanuit de regio Haren:

  1. op donderdag 19 juni sponsorkilometers mee te fietsen met de fietsgroep op het traject Raalte-Haren of van Zuidlaren-Haren (vertrek 16 uur) en aanwezig te zijn bij de feestelijke ontvangst bij de Mikkelhorst in Haren om 17 uur en/of 
  2. mee te doen aan het 'sponsor-lopend-buffet' bij het Postillion Hotel in Haren vanaf 19 uur: 17,50 euro p.p. excl. drankjes, waarvan 5 euro voor TroTro en/of
  3. op 20 juni 's ochtends te ontbijten bij het Postillion Hotel en daarna eventueel sponsorkilometers mee fietsen met de fietsgroep.

Hebt u belangstelling om mee te doen of wilt u meer informatie? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de ‘Vrienden van TroTro, Haren’: Andrea Drost: drosteffect@live.nl of 0629070114.

Kunt u niet deelnemen maar wilt u wel helpen?
Stort dan uw bijdrage op (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. Sichting TroTro o.v.v. ‘Praktijkschool’

Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem
Met de school wordt de strijd aangebonden met de enorme jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving. Kansloze jongeren krijgen de mogelijkheid om een vak te leren door te doen. Zowel meisjes als jongens krijgen de kans om opgeleid te worden tot vaklieden waaraan in het zich ontwikkelende Ghana grote behoefte is, zoals metselaars, timmerlieden, elektriciens, loodgieters, ict-deskundigen en administratieve krachten. Lees verder .....

Poster fiets-sponsortocht Haren