TroTro maakt het verschil in Ghana

2e borehole op terrein school, dankzij Tante Pop Fonds!

Eén van de eerste dingen die bij de start van het project in 2015 zijn gedaan, was het slaan van een borehole, dit omdat bij het bouwen veel water nodig is en er bij het in gebruik nemen van de school ook schoon drinkwater voorhanden moest zijn. We dachten destijds dat één borehole voldoende zou zijn om de gehele school van water te voorzien. Dit blijkt echter niet zo te zijn, de waterbehoefte is groter dan die ene borehole aankan. Dankzij een genereuze donatie uit het ‘Tante Pop Fonds’, een van de fondsen onder beheer van Triodos Foundation, zijn we in staat om een tweede borehole te laten maken, een betonnen (water) toren te bouwen én twee grote voorraadtanks aan te schaffen. De borehole wordt eind mei, vóór begin van de regentijd, geboord. De truck met boor-apparatuur kan dan namelijk over de droge, harde grond nog gemakkelijk het deel van het schoolterrein bereiken waar de 2e borehole gewenst is.

Aanvankelijk niet gepland en begroot, wél noodzakelijk
De oorspronkelijke aanname is dus dat we met één borehole zouden kunnen uitkomen en een 2e borehole was dan ook niet begroot in de 2e of 3e projectfase. Terwijl de aanvraag voor mede-financiering van de 3e projectfase al bij Wilde Ganzen in behandeling is en geen 2e borehole bevat, prijzen we ons gelukkig met de financiële steun van het Tante Pop Fonds.

Bijkomend voordeel van de 2e borehole vlak bij de hostels is, dat hiermee de bouw daarvan aanmerkelijk vergemakkelijkt wordt met de beschikbaarheid van water op korte afstand, onder voldoende druk. Dit is dan ook de reden om de borehole aan te leggen voordat de bouwactiviteiten van de 3e fase van start gaan, nog in het droge seizoen, wanneer de plek voor de borehole het best bereikbaar is voor de truck met boor-apparatuur.

Fase 3 van het project
In deze fase is de bouw van twee hostels (één voor meisjes en één voor jongens) en een badhuis gepland. De slaapgelegenheid is bedoeld voor de leerlingen die van buiten Hwidiem komen, dat zullen er, naar verwachting, ruim 200 zijn (2/3e van het totale aantal). In het aparte badhuis kan gedoucht worden door de leerlingen uit de hostels maar ook door de andere leerlingen, na het sporten (er komt een voetbal- en een volleybalveld op het schoolterrein) of na lichamelijk arbeid (learning by doing).

Wordt vervolgd .....
Via deze website houden we op de hoogte van de vorderingen in het project. Blijf ons volgen!

aanboren van water
aanboren van water (2)
aanboren van water (3)