TroTro maakt het verschil in Ghana

2e fase bouw Praktijkschool bijna klaar!

Het nu H-vormige klaslokalenblok is inmiddels gereed en aan de korte zijde afgesloten met een hek. Het administratie blok is ook klaar. Het werklokaal voor metselen is gereed en de werklokalen voor timmeren en metaalbewerking zijn bijna klaar.

Het sportveld is geëgaliseerd en olifantengras-vrij gemaakt. Dat wordt nu kort gehouden door schapen.

Aan de aula/restaurant  wordt momenteel nog gebouwd en volgens de planning zal dit eind januari 2019 klaar zijn.

De bouw activiteiten vinden, zoals vanouds, plaats onder supervisie van de lokale Nkoaa TroTro foundation zoals dat ook gebeurde in de 1e fase van het project. Ook het bouwteam is hetzelfde gebleven, de betrokken vaklieden hebben immers naar volle tevredenheid de 1e fase afgerond.

Nog geen elektriciteit
Jammer genoeg is de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet nog niet gerealiseerd. De tekort geleverde palen zijn inmiddels gearriveerd. Maar de toegezegde transformator nog niet. Positief is dat het parlementslid voor Asutifi-South (Alhaji Collins Dauda) gezegd heeft dat hij hiervoor zal zorgen. Onze lokale contactpersonen blijven hem hieraan herinneren temeer daar zij de school in april/mei 2019 willen openen.

Eerste groep leerlingen
De planning was dat er afgelopen september (2018) al een eerste groep leerlingen de bouw opleiding zou gaan volgen. Hier is zeker belangstelling voor, maar mede door het ontbreken van de elektriciteit aansluiting is die start uitgesteld. Er zijn diverse gesprekken geweest door een commissie van de lokale Methodist church met potentiële docenten en schoolhoofden. Een eerste groep leerlingen zal in januari (dus vóór de openingvan de school) nog starten met de bouwopleiding. De eerste modules die ze volgen zullen dan in het kader van het afwerken van de bouwactiviteiten uit deze fase van het project zijn.

Inrichting
Met de inrichting van de lokalen is met steun van diverse donoren begonnen. De Methodist Church heeft ook een aanvraag ingediend bij Tools4 Change te Culemborg om gereedschappen en machines die als lesmateriaal nodig zijn. Afstemming over wanneer welke leermiddelen nodig zijn voor de praktijklessen vindt plaats. Duidelijk is dat Tools4Change tijd nodig heeft om materiaal bij elkaar te krijgen. Dus de eerste lesmaterialen zullen door de gesponsorde fondsen aangeschaft worden.

Samenwerking
De samenwerking met de Methodist Church Ghana verloopt erg goed. Reverend Bawa, de lokale Methodist Church dominee in Hwidiem, is erg betrokken en laat zich dagelijks op de bouwplaats van het project zien. Hij is bovendien de contact persoon met de landelijke organisatie van de Methodist Church Ghana en neemt ook actief deel aan diverse lobbies en commissies

Administatiegebouw is klaar
Korte zijde H-gebouw klaslokale is afgesloten met een hekwerk
Praktijklokaal Metselen is gereed
Praktijklokaal Metselen
Aan auditorium/restaurant wordt nog gebouwd