TroTro maakt het verschil in Ghana

Chief en Queenmother Hwidiem slaan eerste houweel in de grond voor praktijkschool!

Op 16 januari 2015 tijdens een korte ceremonie hebben de chief en queenmother van Hwidiem, Nana Appeadwaa Boafo en Nana Ataa Adwoa Agyeiwaa, formeel het startschot gegeven voor de bouw van de praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem. Symbolisch hakte de Paramountchief van Hwidiem een pikhouweel in de harde bodem, waarna de Queenmother energiek een schep aarde verplaatste. Alles onder luid applaus van aanwezigen, onder wie Modestus Nworsu, de District Chief Executive voor Asutifi-South en Nana Kofi Asante Tano, de Development Chief (Nkosoohene) van Hwidiem en vrijwilligers van stichting TroTro. De komende jaren gaat hard gewerkt worden om de school een vliegende start te geven, allemaal onder leiding van Thomas Donkor van de TroTro Nkoaa foundation in Hwidiem.

Het heuglijke feit is zelfs op de nieuwswebsite van Modern Ghana te lezen, klik hier voor het artikel.

Plan van aanpak
Allereerst wordt de door de dorpsraad van Hwidiem beschikbaar gestelde grond (een kleine 12 hectare) bouwrijp gemaakt. Daarna wordt de watervoorziening gerealiseerd. Vervolgens zal een eerste schoolgebouw met les- en praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden. Als alles volgens plan verloopt, verwachten we  in het voorjaar van 2016 dit deel van het project te hebben afgerond. Gestreefd wordt om in het schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de school te kunnen inschrijven. Dit betekent dat het komende jaar ook een lesprogramma voor deze groep zal moeten worden ontwikkeld. Dit gaan mensen van het bisdom Goaso doen, waarbij ook een TroTro-vrijwilliger zal meedenken.

Tegelijkertijd fondswerving 2e fase
Ondertussen denken we hier in Nederland alweer aan de fondswerving voor het vervolg van het project.
In de 2e fase zijn de bouw voorzien van een keuken met eetzaal, een aula, nog een schoolblok en een administratiegebouw. De fondswerving hiervoor gaan we zo spoedig mogelijk starten, waarbij we net zoals in de eerste fase, weer rekenen op ondersteuning door de Wilde Ganzen.

Genoeg te doen dus voor TroTro-vrijwilligers de komende tijd. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de voortgang …………

Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is.
De praktijkschool draagt bij aan oplossing van de gesignaleerde problematiek.

‘Learning by doing ‘
Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

Verloop fondswerving 1e fase
Binnen een jaar is het gelukt om maar liefst 71.600 euro bij elkaar te krijgen voor het project tegen jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving.
Er zijn vele particuliere donaties ontvangen voor de praktijkschool, soms zelfs bedragen die met 4 cijfers voor de komma geschreven worden. Daarnaast zijn er ook nog enkele grotere giften ontvangen, zoals van Stichting De Pagter Fonds, het personeel van Wonen Limburg, Rabo Share4More, de rommelmarkt Haren en het Maartenscollege in Haren (G). Bijzondere (sponsor)acties hebben ook een flinke duit in de spaarpot gedaan, zoals ‘het retourtje Haren’ van fietsclub Ut Tuinhuuske en de Vrienden van TroTro in Haren, een klas van het Helen Parkhurst College in Almere en een aantal mensen die op hun verjaardagsfeestjes geld vroegen voor het project. Bij dit alles is nu de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) gekomen, zodat er een bedrag van 111.000 euro beschikbaar is voor de eerste fase van het project.

Nana Appeadwaa Boafo slaat de eerste houweel voor de praktijkschool
Nana, queenmother en andere genodigden