TroTro maakt het verschil in Ghana

Dakhoogte bereikt bij Praktijkschool Hwidiem ....

In Hwidiem is de laatste maanden hard gewerkt aan de praktijkschool. De vloeren van het U-vormige schoolgebouw zijn gestort en de muren van de klaslokalen zijn opgemetseld tot aan het niveau van het plafond. De kozijnen van ramen en deuren zijn aangebracht en er is een latei van gewapend beton bovenop de muren en de kozijnen gestort. De pilaren langs de veranda worden de komende weken gemaakt. Alles met de hand, behalve het aanmaken van cement en beton.

Kortom ‘roofing level‘ is bereikt. Het beton moet nu enkele weken harden, waarna de timmerman met het dak kan starten. De werkzaamheden lopen nog steeds volgens planning!
 

Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

‘Learning by doing ‘
Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

Samenwerking met Wilde Ganzen
TroTro werkt in dit project samen met stichting Wilde Ganzen die alle donaties en giften voor het project met 55% heeft vermeerderd. Ook voor de 2e fase van het project is een beroep gedaan op Wilde Ganzen.

Binnenmuur en veranda
Kozijnen zijn geplaatst
Opmetselen buitenmuur
Opmetselen muren lokalen
Buitenmuur met latei
cementmolen
kruiwagen vol cement
storten van de vloeren