TroTro maakt het verschil in Ghana

Eerste fase Hwidiem vakschool afgerond !

Conform de planning is in oktober 2016 het eerste gebouw voor de Praktijk Vakschool afgerond. Zoals op foto’s te zien is mag het resultaat er wezen. Op de eerste foto het team vrijwilligers en de vaklieden, die met elkaar deze klus geklaard hebben, Hulde!

Een tweetal medewerkers van Wilde Ganzen heeft dit met eigen ogen kunnen vaststellen toen zij begin november 2016 Hwidiem hebben bezocht. Het verslag van dat bezoek hebben we nog niet ontvangen. De eindrapportage over deze eerste fase is al wel aan Wilde Ganzen opgestuurd. Inmiddels is om nadere onderliggende informatie verzocht, die al is verstrekt

Start lesactiviteiten uitgesteld.
Helaas is er wat betreft de opstart van schoolactiviteiten enige vertraging opgetreden. In een gesprek met onze voorzitter begin oktober liet Trotro's samenwerkingspartner Bisschop Peter Atuahene weten dat hij geen congregatie heeft kunnen vinden om het management van de school op te pakken. Ook ziet hij geen mogelijkheid om dit vanuit zijn eigen diocees te doen. Maurits Verhagen heeft vervolgens direct contact opgenomen met de Paramount Chief van Hwidiem en de District Director of Education om de ontstane situatie te bespreken.

Oplossing in zicht ....
De mogelijkheid om tot een oplossing te komen door meer samenwerking met de overheid is de afgelopen weken onderwerp van overleg geweest. Ook medio december was Maurits nog in Hwidiem voor nadere besprekingen. Zowel de District Director of Education, Mrs Grace Ameyaw, als de Paramount Chief van Hwidiem Traditional Area, Nana Yaw Baffour Appeadwa, zijn positief over de mogelijkheid om de school over te dragen aan de overheid die dan de school zal managen en voor personeel zal zorgen.

Bij de besprekingen zijn de uitgangspunten van de school steeds benadrukt: praktijkgericht vakonderwijs volgens het “learning by doing” concept, waaraan zowel jongens als meisjes vanuit alle geloofsovertuigingen kunnen deelnemen.

Het TroTro bestuur heeft besloten de Regional Director of Education schriftelijk te verzoeken het Technical Vocational Training Centre over te nemen. Een positieve bijkomstigheid is dat technisch vakonderwijs momenteel een speerpunt is in het beleid van de regering waar het gereedkomen van de school in Hwidiem uitstekend binnen past.

TroTro-vrijwilligers en metselaars met op de achtergrond de school
de binnenplaats van de nieuwe school
Eén van de grote klaslokalen
Eén van de toiletruimtes