TroTro maakt het verschil in Ghana

Fantastisch Kerstcadeau van medewerkers Wonen Limburg !

Medewerkers van Wonen Limburg spaarden 8 jaar lang maandelijks om projecten van TroTro financieel te steunen. Onlangs werd besloten dit collectieve donateurschap te stoppen om ruimte te bieden aan interne initiatieven om andere goede doelen te steunen.
Ter afsluiting van  de samenwerking werd besloten het bedrag dat nog in de ‘spaarpot’ zat voor TroTro-projecten, in zijn geheel te bestemmen voor de ‘Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem’.  Een geweldig gebaar want er werd maar liefst 18.348,09 euro overgemaakt op de speciale projectrekening van Wilde Ganzen.  Met de 55% van Wilde Ganzen erbij, is er ineens een bedrag van bijna 28.500 euro  beschikbaar gekomen voor de Praktijkschool, een kwart van de totale begroting!

Wat hebben Wonen Limburg en TroTro de afgelopen jaren samen gedaan?

  • Diverse enthousiaste en spontane ambassadeursacties van medewerkers.
  • De introductie van de nieuwe Habitech bouwmethode in Ghana.
    De opleiding en aanschaf van apparatuur in Thailand werd bekostigd. De methode wordt straks in de nieuwe praktijkschool onderwezen en natuurlijk wordt de school er zelf ook mee gebouwd.
  • De bouw van drie latrines en de invulling van de lang gekoesterde wens een goede muur rondom de lagere school te maken om de veiligheid van de kinderen te verhogen.
  • De sponsoring van een student bouwkunde.
  • De fysieke inzet van vrijwilliger Hans Teeuwen in Ghana.
  • Het bezoek van een aantal collega’s aan de projecten van TroTro in Ghana.

Terugkijkend ….
Zowel Wonen Limburg als TroTro kijken terug op een periode waarin op bijzonder prettige wijze is samengewerkt en waarin veel is bereikt. De bijdragen van de Wonen Limburg medewerkers zijn tastbaar in Ghana aanwezig en werpen daar nog steeds hun vruchten af. De innovatieve Habitech bouwmethode krijgt een centrale plaats in het curriculum van de Praktijkschool en gaat, wat TroTro betreft, een zonnige toekomst tegemoet in Ghana……

Dankbaar
TroTro is Wonen Limburg én alle medewerkers enorm dankbaar voor de steun die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Zoals een aantal medewerkers met eigen ogen heeft kunnen zien is die steun in Ghana hard nodig geweest, en ook goed terecht gekomen!

Wilt u ook doneren voor de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem?
Dat kan op bankrek.nr. 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
Rechtstreeks online doneren  kan ook.

Wonen Limburg latrine Twabidi
Wonen Limburg latrine Apenimadi