TroTro maakt het verschil in Ghana

Gereedschap en naaimachines van Tools4Change aangekomen in Hwidiem ....

Zaterdag 25 januari 2020 arriveerde een container vol gereedschap en apparatuur als naaimachines bij de nieuwe school. Afzender: Tools4Change, een afdeling van Betuwe Wereldwijd, een stichting zonder winstoogmerk in Culemborg. 
Op aanvraag van onze samenwerkingspartner ‘Methodist Church Ghana’ heeft Tools4Change, na opknappen, een aantal gereedschaps sets, diverse typen naaimachines, boormachines, enz. naar Ghana verscheept. De Methodist Church Ghana heeft het inklaren en het transport van de volle container naar Hwidiem georganiseerd en betaald, inclusief het takelwerk om de container van de vrachtwagen af te krijgen ......

In de container zaten ook items voor twee organisaties uit Noord-Ghana, de inklarings- en transportkosten zijn met de Methodist Church Ghana gedeeld. Woensdag 29 januari is de container geopend in aanwezigheid van Bisschop Oswald S.K. Boakye van de Methodist Church Ghaan, Goaso district. De twee organisaties uit Noord-Ghana waren daarbij aanwezig en hebben vervolgens de voor hen bestemde apparatuur en gereedschap in ontvangst genomen en meegenomen.

Complimenten en dank voor Tools4Change!
Dankzij deze bijdrage van Tools4Change heeft de school nu apparatuur, instrumenten en gereedschap om daadwerkelijk praktijkonderwijs te kunnen geven. De eerste weken zullen nog nodig zijn om alle items een plaatsje te geven en bv. geschikte tafels te laten maken voor de naaimachines. 

Wat doet Tools4Change eigenlijk, en wie werken daar?
Op de website lezen we: ‘We knappen gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op. We doen dat met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers, stagiaires, (langdurig) werklozen en drie betaalde coordinatoren (in totaal zo’n 40 mensen). Bij ons vinden ze een passende, veilige en stimulerende werkplek. We verzenden de opgeknapte goederen naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.’ Zoals Tools4Change het zelf zegt: Eigenlijk is het heel simpel: we knappen gereedschap op en geven mensen een kans’

Tools4Change container wordt afgetakeld
Aftakelen wordt voorbereid
Container op zijn plek
Container op zijn plek (2)