TroTro maakt het verschil in Ghana

GROEN licht voor praktijkschool Hwidiem !

Binnen een jaar is het gelukt om maar liefst 71.600 euro bij elkaar te krijgen voor dit project tegen jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving.
Er zijn vele particuliere donaties ontvangen voor de praktijkschool, soms zelfs bedragen die met 4 cijfers voor de komma geschreven worden. Daarnaast zijn er ook nog enkele grotere giften ontvangen, zoals van Stichting De Pagter Fonds, het personeel van Wonen Limburg, Rabo Share4More, de  rommelmarkt Haren en het Maartenscollege in Haren (G). Bijzondere (sponsor)acties hebben ook een flinke duit in de spaarpot gedaan, zoals ‘het retourtje Haren’ van fietsclub Ut Tuinhuuske en de Vrienden van TroTro in Haren, de klas van het Helen Parkhurst College in Almere en een aantal mensen die op hun verjaardagsfeestjes geld vroegen voor het project.
Bij dit alles is nu de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) gekomen, zodat er een bedrag van 111.000 euro beschikbaar is voor de eerste fase van het project. We kunnen en gaan dus van start!

16 januari 2015 gaat de eerste spade de grond in …..
De chief van Hwidiem, onze samenwerkingspartner de Bisschop van Goaso en ook de districtssecretaris van het Asutifi District,  zullen op 16 januari aanstaande de uitvoering van het project tijdens een korte ceremonie officieel starten. Twee van onze enthousiaste fondswervers en TroTro’s voorzitter zullen hierbij aanwezig zijn. Na hun terugkeer verwachten we op de website verslag te kunnen doen van deze heuglijke gelegenheid. Zoals altijd reizen onze vrijwilligers op eigen kosten en in eigen tijd.

En daarna dan?
Er is samen met onze contactpersoon ter plaatse een plan van aanpak gemaakt. Allereerst zal de beschikbare grond bouwrijp gemaakt moeten worden, waarna de watervoorziening gerealiseerd moet worden. Vervolgens zal een eerste schoolgebouw met les- en praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden. Als alles volgens plan verloopt verwachten we na ruim een jaar, in het voorjaar van 2016 dus, dit deel van het plan te hebben afgerond. Hopelijk kunnen dan in het schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de school worden ingeschreven.
Het zal nog menig zweetdruppel kosten maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het zover komt. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de voortgang …………

‘Learning by doing ‘
Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

Bouwen met habitech-stenen