TroTro maakt het verschil in Ghana

In Hwidiem wordt weer gebouwd!

Fase 2 van praktijk-vakschool (eindelijk) van start gegaan
Na tekenen van het Memorandum of Understanding met de Bisschop van de Methodist Church Ghana in Goaso, is in augustus jl. aan Wilde Ganzen gevraagd een deel van het bedrag voor deze fase van het project over te maken naar Ghana. In september kon ons lokale bouwteam vervolgens beginnen met de 2e fase van het project. Als eerste is de uitbreiding van de lokalen en workshops ter hand genomen. Daarna zullen de administratieve ruimtes gebouwd worden. Als laatste bouwactiviteit van deze fase staat de aula/eetzaal op het programma. Daarnaast zal er voor gezorgd worden dat zodra er onderwijs activiteiten gaan plaats vinden er een sportveld is.

Uitbreiding bestaande gebouw ....
Het TroTro bouwteam is weer enthousiast aan de slag gegaan om het bestaande gebouw, dat een U-vorm heeft, uit te bouwen naar een H-vormig gebouw. Aan één zijde zijn de vloeren van de nieuwe lokalen gestort en de muren al opgebouwd, de andere zijde is bijna zover. Als dat is gebeurd, komt de timmerman om het geheel onder dak te brengen, waarna de metselaars het gebouw verder zullen afwerken.

Samenwerkingspartner zit ook niet stil !
Ondertussen heeft onze samenwerkingspartner, Goaso diocese van de Methodist Church ook niet stil gezeten. Onder leiding van Reverend Bawa, de Methodist dominee in Hwidiem, zijn er behalve een bouwcommissie nog drie commissies actief. Eén houdt zich bezig met de registratie van de school en onderhoudt hiervoor contacten met de overheid, een tweede commissie ontwikkelt het curriculum en de derde commissie ontwikkelt een campagne voor de werving van scholieren. Het doel is om in september 2018 met een eerste groep leerlingen van start te gaan in twee of drie vakrichtingen. Nog deze maand moeten de commissies de resultaten van hun werk presenteren bij Bischop Oswald Boakye, in Goaso.

Aansluiting op electriciteitsnet
Daarnaast zijn Rev. Bawa en onze Thomas Donkor in gesprek met de nieuwe District Chief Executive (DCE) om de school op het elektriciteitsnet aangesloten te krijgen. Dat is al door de vorige DCE beloofd, maar die was van de partij die in december 2016 de verkiezingen verloor, waardoor er nu zaken gedaan moet worden met de nieuwe DCE van de huidige regeringspartij. Rev. Bawa is positief gestemd, volgens hem waren de eerste gesprekken met de DCE bemoedigend en komt het allemaal goed ....

Leggen fundering nieuwe gedeelte school
Aanmaken cement voor de metselaars
Vullen van de fundering
Aan deze zijde van de H staan de muren al
Aan deze zijde moeten de muren nog opgemetseld worden
Thomas B. Donkor en Reverend Bawa
TroTro metselaars