TroTro maakt het verschil in Ghana

Met deze slimme bouwsteen gaan we een school in Hwidiem bouwen!

Dit is de aansprekende titel van een flyer over het project ‘praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’. TroTro werkt in dit project samen met Wilde Ganzen en zet zich in om binnen een jaar voldoende fondsen te hebben om de bouw van de praktijkschool op het Ghanese platteland te kunnen starten.
Om de activiteiten van onze vrijwilligers bij de fondswerving te ondersteunen heeft ARA (meer dan een communicatiebureau, zie website ARA) als bijdrage aan het project, voor TroTro gratis een prachtige flyer ontworpen.

Het vlugschrift sluit wat stijl en opmaak betreft perfect aan bij TroTro’s website en schetst in een paar korte tekstblokjes kernachtig aanleiding, doel en werkwijze van het project.
Twee potentiële leerlingen, Akua Gyamfi en Kwadwo Adjei Baffour vertellen kort waarom zij erg graag willen dat de vakschool er snel komt.

U kunt meehelpen en een duurzame bijdrage leveren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Ghana, maak uw gift over op bankrekening nummer  40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
Uw gift gaat, mét de opslag van 55% door Wilde Ganzen, volledig en rechtsreeks naar het project.

Bekijk de flyer   ......

NB.
Bij fondswerving is het belangrijk dat het (goede) doel onder de aandacht gebracht wordt van belangstellenden, waaronder mogelijke ‘geldschieters’. Tegenwoordig staan ons daarvoor vele mogelijkheden ter beschikking, denk maar aan de traditionele nieuwsmedia als (dag)bladen, radio en televisie als ook aan internet met websites, de ‘social media’ en e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast kan een project gepromoot worden door lezingen en presentaties.
Voor het project ‘Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’ gaat TroTro het komende jaar actief gebruik maken van alle genoemde mogelijkheden. De flyer van ARA helpt ons hierbij.

Bouwsteen Praktijkschool Vakonderwijs Hwidiem