TroTro maakt het verschil in Ghana

Nieuwe samenwerkingspartner Praktijkschool

In het najaar van 2016 werd bekend dat Bisschop Peter Atuahene van het RK diocese Goaso als samenwerkingspartner moest afhaken waardoor er vertraging optrad bij het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de Vakschool. Een optie die serieus onderzocht werd is om de school aan de overheid over te dragen. Toch kwam er nog een andere mogelijke oplossing en wel de Methodist Church of Ghana!

Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, Diocesan Methodist Bishop of Goaso, is met een delegatie naar TroTro’s voorzitter gekomen en heeft de Methodist Church als samenwerkingspartner voorgesteld. Na een uitgebreid gesprek heeft de Bisschop dat inmiddels schriftelijk bevestigd en heeft hij ook contact gehad met de Regional Director of Education in Sunyani.
Een en ander heeft geresulteerd in een inspectie van het gebouw door de regionale overheid, waarvan we twee weken geleden de rapportage kregen. Het gebouw voldoet gelukkig aan alle voorwaarden, alleen ontbreekt er nog meubilair en is er nog geen aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet.

Meubilair
Er was inderdaad nog geen meubilair aangeschaft, dit omdat er geen geld meer voor was in de eerste fase van het project. Dat kwam met name omdat er een zware bulldozer uit Kumasi ingehuurd moest worden voor het bouwrijp maken van de locatie. Iets waarop niet gerekend was, omdat de districtsadministratie beloofd had het land bouwrijp te maken, hun machine bleek echter te licht van kaliber om het karwei te klaren. Momenteel wordt door TroTro aan een aanvraag elders gewerkt om aanvullende fondsen voor inrichting bij elkaar te krijgen.

Elektriciteit
De aansluiting van de school op het landelijke elektriciteitsnet is toegezegd door de districts-overheid en een kwestie van tijd. Er zijn al lantaarnpalen langs de weg naar de school neergezet en deze worden in afzienbare tijd van stroom voorzien. Aansluiting van de school volgt daarna.

Overigens is de financiele afwikkeling van de eerste fase door zowel Wilde Ganzen als RaboShare4more helemaal goedgekeurd. Een restbedrag bestemd voor computers is bij de fondsen voor de 2e fase van het project gevoegd.

Memorandum of Understanding
Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met de Methodist Church een Memorandum of Understanding opgesteld. Daarin worden de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners beschreven en o.a. ook wat er (in verschillende fasen) door TroTro gebouwd zal worden. Zodra deze overeenkomst ondertekend is zal de verdere inrichting van lokalen plaats vinden. Tevens zal dan begonnen worden met fase 2: uitbreiding van de lokalen met daarbij o.a. een eetzaal/aula en een sportveld.

praktijkschool Hwidiem
binnenplaats praktijkschool Hwidiem
Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, Methodist Bishop Goaso