TroTro maakt het verschil in Ghana

Ook veilig drinkwater voor inwoners Apenimadi

Binnenkort krijgt het dorpje Apenimadi een nieuw watersysteem. Al in 2011 hadden de bewoners aan TroTro gevraagd om hun watervoorziening te verbeteren. De enige betrouwbare bron voor drinkwater ligt, heuvelafwaarts, een end buiten het dorp. Het halen van water elke dag is daardoor erg arbeidsintensief en in de regentijd gevaarlijk omdat het paadje naar de waterput dan erg glibberig is. Halverwege dit jaar kwam er, door inzet van Wijchen Wereld Wijd via de Vastenactie, geld beschikbaar om het probleem op te lossen. Komende week vertrekken twee TroTro-vrijwilligers naar Ghana om samen met de inwoners van Apenimadi een nieuw watersysteem aan te leggen. De waterput beneden aan de heuvel wordt gerenoveerd en van een hand-  en elektrische pomp voorzien. De laatste gaat het water oppompen naar watertanks in het dorp, waar de dorpsbewoners water kunnen gaan tappen.

Apenimadi
Dit typische plattelandsdorpje ligt op 25 minuten rijden van Hwidiem midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting ruim 800 mensen.

In 2012 en 2013 hebben TroTro-vrijwilligers de watervoorziening in Apenimadi goed in kaart gebracht en mogelijke oplossingen met chief en de dorpsraad besproken. In overleg is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, nog wat te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. Daarna wordt de put voorzien van een elektrische dompelpomp en een handpomp. In het dorp worden twee grote watertanks op een sokkel geplaatst, zodanig dat er staand met een emmer of schaal op het hoofd water uit de tanks getapt kan worden. Waterput en tanks worden met een waterleiding verbonden. In feite hebben we dit ook in Twabidi en Kwabena Gyan zo gedaan, alleen werken daar de pompen op zonne-energie.

De watervoorraad in de tanks is groot genoeg om een paar dagen zonder elektrische stroom te kunnen, hetgeen helaas nogal eens voorkomt. Bij langer durende stroomuitval zal er van de handpomp op de put gebruik gemaakt moeten worden. Die handpomp gaat ook gebruikt worden voor de vlakbij gelegen kwekerij van palmoliebomen.

Actieve eigen inzet Apenimadi
Zoals bij elk TroTro-project wordt er van de lokale bevolking een eigen bijdrage verwacht, dit onderstreept en vergroot de betrokkenheid en beperkt de kosten. De afgelopen maanden hebben de inwoners van Apenimadi de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd gaat worden. Een klusje waarbij nogal wat zweetdruppels zijn gevloeid, want de afstand is maar liefst 175 meter en de grond is keihard. Ook ander ongeschoold werk in het project zal door de dorpsbewoners zelf worden gedaan, zoals bij voorbeeld het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks, enzovoorts.

TroTro-vrijwilligers
Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen vertrekken op 11 november aanstaande om, samen met de dorpsbewoners, het project te realiseren. Over enkele weken hopen we te kunnen berichten dat het hen gelukt is om stromend water te kunnen tappen midden in Apenimadi.

Apenimadi, de enige betrouwbare waterbron
Apenimadi, een niet werkende bron
Apenimadi, een tweede, niet functionerende pomp
Kinderen Apenimadi