TroTro maakt het verschil in Ghana

In plaats van kerstpakketten en nieuwjaarskaarten ….

 

Begin januari 2012 werd TroTro verrast door een donatie van 125 euro van HC&H consultants. Op de website van dit landelijk werkend adviesbureau, dat werkt op het snijvlak van organisatie en ICT, bij vastgoedbeheerders zoals woningcorporaties, lezen we: “In plaats van groot uit te pakken naar onze klanten, doneren wij elk jaar rond de feestdagen een bedrag aan een goed doel. In onze laatste digitale nieuwsbrief van 2011 hebben wij onze lezers opgeroepen om goede doelen aan te dragen. En daar is, net als vorig jaar, een aantal reacties op binnengekomen.”

Een viertal organisaties werden met een donatie verblijd, waaronder dus TroTro.
Onze vrijwiliiger Hans Teeuwen, werkzaam bij Wonen Limburg, had TroTro voorgedragen voor een donatie.

Wij zijn HC&H consultants én Hans Teeuwen bijzonder dankbaar voor de spontane donatie. Het geld zal toegevoegd worden aan het opleidingsfonds voor kansarme, talentvolle leerlingen.

Daarnaast was er nog een particuliere donateur die in plaats van Nieuwjaarswensen een donatie aan onze stichting deed, ook dit bedrag voegen wij toe aan het genoemde opleidingsfonds, waarin wij, gezien het grote aantal leerlingen een chronische behoefte aan geld hebben ……

TroTRo schoolkinderen