TroTro maakt het verschil in Ghana

Samenwerkingsovereenkomst Praktijkschool Hwidiem getekend!!

Op 21 juni jl. hebben Bisschop Oswald S.K. Boakye van de Methodist Church Ghana, Goaso diocese en TroTro-voorzitter Maurits Verhagen, in Accra een Memorandum of Understanding ondertekend om samen de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem tot stand te brengen. In de gezamenlijk opgestelde overeenkomst zijn de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners concreet beschreven. Zo zorgt de Methodist Church Ghana bij voorbeeld voor de officiële registratie, het bestuur, het management en de dagelijkse leiding van de school, terwijl TroTro de fondsen werft de nog op stapel staande bouwactiviteiten en zorgt dat die gefaseerd uitgevoerd worden.
Alle operationele kosten van de school zijn voor rekening van de Methodist Church Ghana.  

De  samenwerkingsovereenkomst is in goed onderling overleg, vlot tot stand gekomen. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet op weg naar realisatie van de praktijkschool. TroTro heeft alle vertrouwen in een goed vervolg met deze nieuwe partner.

The Methodist Church Ghana
De kerk is één van de grootste en oudste Protestantse kerkgenootschappen in Ghana (sinds 1835) met een eigen landelijke afdeling voor onderwijs en jeugd, waarop kan worden teruggevallen. De kerk heeft in Ghana een groot aantal eigen scholen, waaronder een drietal voor Vakonderwijs. Het Goaso diocees bestaat pas enkele jaren en kent een tiental Methodist basisscholen (primary and junior high school) en een Secondary High School. De Bisschop van het Goaso diocees, Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, is vanwege de enorme jeugdwerkloosheid groot voorstander van vakonderwijs en is enthousiast over het onderwijsconcept voor de praktijkschool, ‘learning by doing’. Volgens Bisschop Oswald ‘de enige juiste manier om een vak écht te leren’.

Hoe nu verder?
Met wat aanpassingen aan de inrichting (inclusief meubilair) van het gebouw dat in de eerste fase van het project is neergezet, kan de school geregistreerd worden. Daarna kan een curriculum worden opgesteld en kunnen docenten en leerlingen geworven worden. Zoals het er nu naar uitziet betekent dit dat waarschijnlijk in januari 2018 een eerste groep leerlingen aan praktijklessen kan beginnen. TroTro zorgt voor de aanpassingen aan de inrichting, de andere zaken worden door de Methodist Chrurch gedaan.

Ondertussen start TroTro met de bouwactiviteiten van de 2e fase in het project.
In deze fase wordt het bestaande gebouw uitgebreid met 4 lokalen. Daarnaast worden er een administratieblok gebouwd en een keuken/restaurant cq. aula. Er wordt ook een sportveld aangelegd.

Onderhoudsplan
TroTro werkt ook aan een onderhoudsplan voor de gebouwen en het terrein. Volgens de overeenkomst moeten beide partijen overeenstemming hebben over het onderhoudsplan voordat de eerste leerlingen les gaan krijgen, d.w.z. uiterlijk januari 2018.

 U kunt de ontwikkelingen blijven volgen via deze website, maar ook via onze Facebook pagina .....

Ondertekenen MoU Methodist Church Ghana en TroTro
Uitwisselen ondertekend MoU Methodist Church Ghana en TroTro