TroTro maakt het verschil in Ghana

Sponsordiner en gratis yoga-les in Haren op 02-10-2015 ....

Het Postillion Hotel Haren en de Vrienden van TroTro, afdeling Haren, zijn ook dit jaar weer actief. Net als vorig jaar organiseren zij een sponsor-event ten bate van bewustwording en sponsoring van het project Vakschool voor de jeugd in Hwidiem in Ghana.

Het event bestaat uit:

Een gratis Yoga-les in Ghanese sferen met de yogaschool van Karka Speelman. Van 17 tot 18 uur heeft het Postillon Hotel een zaal beschikbaar gesteld waar de yoga als kennismakingsles kan worden gevolgd. De les is gratis toegankelijk voor wie dat wil. Iedereen is welkom, ervaring is niet nodig.

Aansluitend organiseren de Vrienden van TroTro een sponsordiner, gesteund en gefaciliteerd door het Postillion Hotel in Haren. Voor 15 euro kun je heerlijk eten van een lopend buffet. Van elke 15 euro gaat er 5 euro naar het Vakschool-project. Tijdens het lopend buffet zal Maurits Verhagen uit Venlo, voorzitter van stichting TroTro, vertellen over zijn in augustus jl. gemaakte reis naar Ghana. Met film en foto’s zal de huidige stand van zaken rondom de bouw van de Vakschool gepresenteerd worden. Zo kan iedereen zelf zien hoe het sponsorgeld dat vorig jaar bijeen gebracht is (110.000 euro!), terecht komt waar het bedoeld is.

De bouw van een praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem in Ghana!
Hwidiem is een centraal gelegen dorp in het Asutifi district. Doel is dat daar een  praktijkschool gebouwd wordt die zelfstandig, zonder financiële hulp van buiten Ghana, kan overleven. Een centrum waar leerlingen een landelijk erkend vakdiploma kunnen halen in zes vakrichtingen. Waar zij vaardigheden leren door te doen. ‘learning by doing’. Zo kunnen ze, na hun opleiding direct aan de slag op de arbeidsmarkt.

De school gaat ruimte bieden aan 360 tot 480 leerlingen. Een groot deel van de bouw zal door de leerlingen zelf gebeuren, met het Habitech-bouwsysteem. Vakonderwijs is van groot belang om de jeugdwerkloosheid in Ghana en in het bijzonder een plattelandsregio als Hwidiem aan te pakken. Daarmee krijgen mensen een kans om een goed bestaan op te bouwen, voor zichzelf en voor hun familie!
Er is daar behoefte aan vaklieden als timmerlui, loodgieters, elektriciens en mensen die met computers kunnen omgaan.

Voor de eerste bouw van klas- en praktijklokalen, en voorzieningen zoals waterleiding, elektriciteit, een omheining en computers is, vorig jaar, een bedrag van 110.000 euro bijeengebracht.
In het tweede deel van het project wordt het aantal klaslokalen uitgebreid en komt er o.a. een keuken met eetzaal. De laatste kan ook dienst doen als aula. Later wordt ook slaapgelegenheid gerealiseerd, zodat deelname aan dit onderwijs voor jeugd vanuit de hele regio toegankelijk wordt.

Wilde Ganzen
Ook de Wilde Ganzen steunt het project “Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem”. De door TroTro ingediende projectaanvraag en bijbehorende begroting zijn door De Wilde Ganzen zorgvuldig bekeken en geaccordeerd.

Fietsclub “Ut Tuinhuuske” is  ook weer betrokken
De fietsers van fietsclub Ut Tuinhuuske die vorig jaar het ‘retourtje Haren’ fietsten voor de Vakschool, hebben in juni 2015 opnieuw gefietst voor het project. Ze hebben toen de Mont Ventoux bedwongen en daarmee weer een mooi bedrag bij elkaar gefietst, dit keer ruim 5500 euro!  De vrienden fietsclub is ook dit jaar weer in Haren. Zij eten mee tijdens het sponsordiner, om de actie in Haren te ondersteunen.

Sponsor-event Haren 02-10-2015
Nieuwe praktijkvakschool Hwidiem in aanbouw
Nieuwe praktijkvakschool Hwidiem in aanbouw
Nieuwe praktijkvakschool Hwidiem in aanbouw