TroTro maakt het verschil in Ghana

Van kansloos naar kansrijk …

Mohamed Yakubu uit Hwidiem, studeerde eind 2012 af aan de universiteit van Kumasi. Hij studeerde ‘political science’ en vervult momenteel zijn ‘National Service’, een verplichting die iedere HBO- en universitaire student aan de Ghanese overheid heeft, gedurende het eerste jaar na het afstuderen.

Polio
Mohamed kreeg op de kleuterleeftijd polio (kinderverlamming), waarbij zijn beide benen verlamd raakten. Zijn ouders overleden nog voordat hij naar de basisschool kon gaan. Vanwege ontoereikende medische zorg en onwetendheid werden Mohamed’s verlamde benen niet geoefend, waardoor zijn knieën en enkels verstijfden in gebogen stand. Een oom zorgde dat Mohamed wel naar school kon gaan en al gauw bleek hij over een goed stel hersens te beschikken.

Sponsor voor schoolgeld gezocht ..... 
In 2005, hij was toen 18 jaar en zat in de 2e klas van de middelbare school (Senior High School) in Hwidiem, vroeg Mohamed TroTro om financiële steun om zijn opleiding te kunnen afmaken. De overheid verhoogde de verplichte bijdrage voor scholing en de familie had geen geld om dit voor hem te betalen. Mohamed verplaatste zich destijds zittend op een plankje met wielen.
en gevonden ..... TroTro zocht en vond gelukkig vrijwel onmiddellijk een ‘sponsor’ voor deze talentvolle jongeman.

Eerst een operatieve ingreep om zelfstandig te kunnen lopen
In overleg met polio-specialisten in een nabijgelegen ziekenhuis werd prioriteit gegeven aan het operatief opheffen van de verstijvingen in de beengewrichten met aansluitend een revalidatietraject om (met krukken) te leren lopen. De sponsor betaalde voor de operaties, het ziekenhuisverblijf en de revalidatie. Het hele traject duurde een jaar, maar hierna kon Mohamed zich zelfstandig rechtop voortbewegen met krukken.

Daarna de middelbare school afgemaakt en naar de universiteit…
Meteen na de revalidatie hervatte Mohamed zijn middelbare schoolopleiding. In 2008 rondde hij die opleiding met goed gevolg af. De resultaten waren zo goed dat hij rechtstreeks werd toegelaten tot de universiteit, waar hij de vierjarige studie ‘politieke wetenschappen’ in één ruk afrondde.

Onafhankelijk en zelfstandig!
TroTro is trots op Mohamed, die zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een trotse, onafhankelijke en zelfstandige jongeman die nu een volgende fase van zijn leven kan starten. Na de National Service zal hij een baan zoeken en proberen een Master-opleiding ernaast te doen. Mohamed is nu een rolmodel voor scholieren in Hwidiem!

Bekijk ook de video van Mohamed in onze mediatheek.

Mohamed Yakubu TroTro scholarship schoolbeurs