TroTro maakt het verschil in Ghana

vocational training centre

Tijdens onze reis in januari hebben we uitgebreid overlegd met Bisschop Peter Atuahene van het Goaso diocese over de voortgang rond het Vocational Training Centre, een nieuwe school in Hwidiem die een school moet worden waar leer-lingen praktische vaardigheden leren door te doen. (‘learning by doing’) De Bisschop blijft en-thousiast over het project. 'The Holy Cross Brothers' hebben mondeling akkoord gegeven het project te gaan managen als de 1e fase achter de rug is. We hebben het Vocational Training Centre van de Filipijnse nonnen in Goaso bezocht (foto); het is duidelijk verder dan vorig jaar en zag er goed uit. Het stuk land voor de school in Hwidiem is al eerder kadastraal vastgelegd. De boeren op het land zijn akkoord met de officieel getaxeer-de compensatiekosten. We zijn nu druk bezig met het werven van fondsen om de eerste concrete stappen te kunnen gaan zetten. Dit is voor ons een groot project waar veel geld voor nodig is. Welbesteed geld, daarvan zijn we vast overtuigd. De vraag naar goede handwerklieden groeit ge-staag, en ook dat is weer een motivatie voor de aspirant leerlingen. Er is werk voor vaklieden in overvloed, nu en in de toekomst! Dat is waarom we werkloze, vroegtijdige schoolverlaters deze kans willen geven! Help TroTro nog meer ambitieuze jongeren op weg te helpen! Zie u mogelijkheden? Neem dan contact op via onze website: www.trotro.nl

TroTro praktijkschool vakonderwijs Hwidiem