TroTro maakt het verschil in Ghana

Water aangeboord bij Praktijkschool Vakonderwijs Hwidiem!

Na egalisatie van een deel van het bouwland voor de Praktijkschool in Hwidiem is er vorige week water aangeboord. De boor moest maar liefst 280 voet ( ~90 meter) diep en door een steenlaag gaan om het water te bereiken, maar het is gelukt! De bron levert meer dan duizend liter heerlijk helder en schoon water per uur. Nu goed om te bouwen en later om te drinken.....

Groot materieel op bouwkavel
Na de succesvolle startceremonie op 16 januari jl. zijn de boeren die op het land werkzaam waren volgens de gemaakte afspraken financieel gecompenseerd en is meteen begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor de eerste fase van het project. Helaas bleek de grader die door de districts-administratie ter beschikking werd gesteld niet krachtig genoeg om het ongelijke land te egaliseren, zodat alsnog een bulldozer uit Kumasi moest worden gehuurd. Jammer genoeg een tegenvaller in de kosten, maar er was geen andere keus. Nana Osuodumgya Appeadwa, die ook de eerste houweel voor het project in de grond sloeg, kwam persoonlijk poolshoogte nemen (zie foto). Na 4 dagen bulldozeren is een groot stuk van het kavel geëgaliseerd en gereed voor bebouwing.

Water is als eerste nodig
Meteen na het vertrek van de bulldozer is er naar water geboord. Ook hiervoor was het noodzakelijk een bedrijf uit Kumasi te laten komen, dergelijk materieel is in Hwidiem en de nabije omgeving niet voorhanden. Omdat het land boven op een heuvel ligt moest diep worden geboord om bij het water te komen. Hierbij moest ook een dikke steenlaag worden gepasseerd. Gelukkig had het bedrijf de juiste apparatuur om dit allemaal te doen en de opluchting was heel groot toen na twee dagen boren uiteindelijk het water werd bereikt. Het bedrijf heeft enkele dagen later een elektrische pomp geplaatst, waarna het eerste water werd opgepompt en gemeten kon worden hoeveel water gepompt kan worden. Dat bleek meer dan 1000 liter per uur, voorlopig zeker voldoende.

Hoe verder?
Nu gaat eerst een platform gebouwd worden voor twee grote watertanks, zodat er waterdruk en stromend water beschikbaar is als gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd wordt het bouwrijpe land volgens tekening onderverdeeld in aparte kavels voor de gebouwen die er moeten komen, waarbij ook de toekomstige wegen op het terrein worden uitgezet. Als dat duidelijk is kan een eerste deel van de waterleiding al worden aangelegd. Ondertussen gaan er ook al stenen gemaakt worden om te dadelijk te gaan bouwen. Het eerste gebouw zal het blok met klaslokalen zijn.
Genoeg te doen dus de komende tijd ……

We houden u via deze website op de hoogte!

Tip: Like TroTro op Facebook en u ziet vanzelf wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn!

Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

‘Learning by doing ‘
Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

Zware boorapparatuur op het land van Praktijkschool Hwidiem
Zware boorapparatuur op het land van de Praktijkschool Hwidiem
Boorapparatuur op het land van de Praktijkschool Hwidiem
Bulldozer op dieplader aangekomen in Hwidiem
Nana Osuodumgya Appeadwa komt zelf poolshoogte nemen ....
Bulldozer actief op land Praktijkschool Hwidiem
Bouwrijp ....