TroTro maakt het verschil in Ghana

Waterleiding Apenimadi gerealiseerd!

Afgelopen weken hebben de inwoners van Apenimadi, samen met TroTro-vrijwilligers Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen, de watervoorziening in hun dorp verbeterd. De waterput beneden aan de heuvel waarop het dorp van 800 inwoners ligt is helemaal gerenoveerd en voorzien van een elektrische pomp. Het drinkwater wordt nu elektrisch opgepompt naar watertanks midden in het dorp waar het water getapt kan worden. Er hoeft dus geen water meer omhoog gesjouwd te worden, iets dat niet alleen arbeidsintensief was maar in de regentijd ook gevaarlijk omdat het pad naar de waterput dan erg glibberig is. De waterput zelf is ook voorzien van een handpomp voor het geval er een paar dagen stroomuitval is en de elektrische pomp niet kan werken. Het dorp heeft nu een gesloten watersysteem (er kan geen water meer met een emmer uit de put gehaald worden), waardoor er geen verontreiniging van het water meer plaatsvindt. 
Het geld voor dit project kwam beschikbaar via de Vastenactie, door inzet van Wijchen Wereld Wijd.

Apenimadi
Dit typische plattelandsdorpje ligt  midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting zo’n 800 mensen. In overleg tussen de dorpsraad en TroTro is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. De waterput is met een waterleiding verbonden met watertanks op een sokkel midden in het dorp. Er kan nu staand met een emmer of schaal op het hoofd water getapt worden.

Actieve eigen inzet Apenimadi
Zoals bij elk TroTro-project heeft de lokale bevolking een eigen bijdrage geleverd, waarmee actieve betrokkenheid getoond is en de kosten beperkt zijn. De inwoners hebben zelf al het ongeschoolde werk in het project gedaan. Zo hebben zij de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd is, over een afstand van maar liefst 175 meter door keiharde grond. Ook het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks en ander fysiek werk is door de bewoners vrijwillig en met enthousiasme zelf gedaan. 

Veilig drinkwater uit de kraan ...
Aan de slag bij de waterput
Binnenzijde waterput
Waterleiding
De sleuf voor de waterleiding
Fundering voor de sokkels
De sokkels in aanbouw
Alles werd berekend en vastgelegd
Water stroomt uit de tanks
watertanks Apenimadi
Handpomp op de waterput