TroTro maakt het verschil in Ghana

Wilde Ganzen steunt ook 3e fase van de Praktijkschool!

Breaking News!
De aanvraag voor financiële steun voor de 3e project-fase, die samen met onze Ghanese counterpart TROTRO Nkoaa foundation is ingediend, is door Wilde Ganzen gehonoreerd! De samenwerking tussen Wilde Ganzen, TROTRO Nkoaa en Stichting TroTro is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Dit betekent dat Wilde Ganzen onze wervingsacties ondersteunt en 1/3e van het totaal begrote bedrag voor de 3e fase voor zijn rekening gaat nemen en dat is heel goed nieuws! Het betekent ook dat de fondswerving voor deze fase in het project gestart kan worden. Onze fondswervingscommissie heeft de plannen voor de fondswerving al klaarliggen en is al aan de slag gegaan!

Wat gaat er gebeuren in de 3e fase?
Deze fase bestaat uit het bouwen van twee logeergebouwen en een badhuis. De beoogde leerlingen voor de Praktijkvakschool komen niet alleen uit de plaats Hwidiem maar uit de hele regio en aangrenzend gebied. Voor de leerlingen die van ver komen is het essentieel dat er logeerfaciliteiten bij de school zijn omdat dagelijks heen enweer reizen voor hen niet te doen is.
Het projectplan bestaat uit twee, voor meisjes en jongens separate logeergebouwen van 120 plaatsen ieder. Het badhuis wordt door hen gebruikt maar kan ook gebruikt worden door groepen die gesport hebben.

Donaties zijn natuurlijk welkom!
De procedure verloopt conform de vorige fase: donaties voor deze campagne kunnen worden overgemaakt op rekening NL27 INGB 0000 1852 89 tnv Stichting TroTro onder vermelding “Vakschool”. Stichting TroTro stuurt de verzamelde giften weer door aan Wilde Ganzen.
We houden u op de hoogte!

Wilde Ganzen logo