Donateurs

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Donaties en giften

TroTro probeert de fondsen voor onze doelen en beoogde projecten te verkrijgen door het geven van voorlichting, het werven van donateurs/sponsors (zoals bv. scholen, bedrijven en serviceclubs) en ook door het organiseren c.q. aanmoedigen van (locale) acties zoals bijvoorbeeld sponsorlopen. Daarnaast wordt als het mogelijk is gebruik gemaakt van eventuele subsidies zoals bv. bij Wilde Ganzen, Impulsis en het vroegere NCDO.
De ‘Vrienden van TroTro’ zijn donateurs die TroTro met een periodieke gift steunen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in het register voor stichtingen, onder nummer: 41130925.

De belastingdienst merkt stichting TroTro aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’,
ALLE DONATIES en GIFTEN ZIJN DAAROM FISCAAL AFTREKBAAR!

Om stichting TroTro op de site van de belastingdienst als ANBI te vinden, zoek op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Vul in bij Instelling: stichting TroTro en bij vestigingsplaats: Meteren.

Onze ANBI-gegevens vindt u hier.

Donateurs, sponsors en andere belangstellenden worden op de hoogte gehouden middels een periodieke nieuwsbrief en/of via onze Facebook-pagina.

Word ook Vriend van TroTro of doe een eenmalige gift!
Uw bijdrage komt rechtstreeks en volledig bij onze projecten in Ghana terecht!
U kunt zich als donateur of belangstellende aanmelden bij onze secretaris

Giften zijn welkom via:
Stichting TroTro
Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89
t.n.v. Stichting TroTro

 

Aanmelden Nieuwsbrief