TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Gezondheidszorg
Met zonne-energie schoon drinkwater in Twabidi

Met zonne-energie schoon drinkwater in Twabidi

Ook in Twabidi, op het Ghanese platteland, was geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. In de Twabidi  maakte TroTro samen met de bevolking en stichting Picosol een waterleidingsystemen waarbij het drinkwater d.m.v. zonne-energie wordt opgepompt naar het hoogste punt in het dorp. 

Waterdruk dankzij zonne-energie in Twabidi
In nauwe samenwerking met Stichting Picosol, is het dorpje Twabidi in 2005 voorzien van stromend drinkwater uit een nabijgelegen natuurlijke bron. Door middel van zonne-energie wordt het water vanuit de bron in twee grote watertanks gepompt die op het hoogste punt in het dorp staan. Het hele dorp profiteert want het heeft nu een eigen drinkwatersysteem met een vast tappunt dat ze zelf onderhouden en beheren. De kinderen van het dorp hoeven nu niet meer vóór dag en dauw al enkele kilometers met emmers water op hun hoofd te sjouwen. De plaatselijke kraamkliniek van vroedvrouw Augustina is rechtstreeks aangesloten op het systeem. 

Ook een KVIP voor Twabidi
TroTro zorgde in 2008, met hulp van Wonen Limburg, ook voor een goede toiletvoorziening (KVIP) in het dorpje.
Zie:

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 6
TroTro drinkwater Twabidi

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.