Over Stichting TroTro

Stichting TroTro ondersteunt activiteiten die in Ghana de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen. Daarnaast willen we in Nederland bijdragen aan bewustwording van de problematiek waarmee ontwikkelingslanden als Ghana te maken hebben.

De stichting is in 1989 opgericht door onze huidige voorzitter: Maurits Verhagen. Het bestuur bestaat uit actieve vrijwilligers en wordt daarnaast nog ondersteund door een aantal mensen die zich ook geheel belangeloos inzetten. De meeste van hen zijn (regelmatig) zelf in Ghana geweest en kennen de lokale situatie dan ook goed. Maurits werkte midden jaren ’80 vier jaar als tropenarts in Ghana. Sindsdien heeft hij zijn hart aan Ghana en de Ghanezen verpand. In 1991 is hij uit waardering voor zijn betrokkenheid en inzet geïnstalleerd als lid van de traditionele dorpsraad van het plattelandsdorp Hwidiem. Tot op de dag van vandaag maakt onze voorman deel uit van deze dorpsraad. In 2006 werd hij vanwege zijn jarenlange inzet voor de Ghanese bevolking geridderd in de orde van Oranje Nassau.

Korte lijnen …
TroTro is vooral actief in en rondom het dorp Hwidiem vanwege de bekendheid met het gebied en de persoonlijk opgebouwde contacten ter plekke. Hwidiem ligt in het (voormalig) tropisch oerwoud zo’n 120 km ten noordwesten van Ghana’s tweede stad Kumasi. Jaarlijks brengt tenminste één bestuurslid van onze stichting, in zijn vrije tijd en op eigen kosten, een bezoek aan Ghana. Dan worden gerealiseerde, lopende en nieuwe projecten besproken en geïnspecteerd. De lijnen naar de mensen in Ghana zijn daardoor erg kort. We hebben directe, persoonlijke contacten met de inwoners, zonder tussenkomst van allerlei officiële instanties. Daar waar mogelijk en nodig werken we natuurlijk wel met deze instanties samen.

… en lage overheadkosten
Onze stichting betrekt altijd actief de lokale dorpsraad bij de projecten, zodat draagvlak en medewerking van de gemeenschap gewaarborgd worden. Vrijwel wekelijks hebben we telefonisch contact met enkele Ghanese contactpersonen (ook vrijwilligers) en tegenwoordig is het ook mogelijk om per e-mail en Whatsapp contact te onderhouden, al werkt het Internet niet altijd even goed en snel. We beijveren ons om de kosten voor beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Omdat onze stichting met vrijwilligers werkt en ook giften in natura ontvangt (zoals de papieren nieuwsbrief), hebben we weinig overheadkosten. Elke gedoneerde euro komt zo vrijwel geheel ten goede aan de projecten in Ghana!

Counterpart in Ghana
In Ghana heeft TroTro een officiële onafhankelijke Non Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht met een lokaal bestuur, de TroTro Nkoaa Foundation. Dit biedt de mogelijkheid om ook in Ghana een gesprekspartner te zijn voor de (lokale) overheid en heeft ook voordelen bij de import van (hulp)goederen. De TroTro Nkoaa foundation is in 2007 officieel erkend door de Ghanese overheid als NGO. Letterlijk vertaald betekent TroTro Nkoaa Foundation: ‘de unieke stichting TroTro’.

Zie ook: Doelstellingen stichting TroTro

Aanmelden Nieuwsbrief