TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Over Stichting TroTro

Stichting TroTro ondersteunt activiteiten die in Ghana de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen. Daarnaast willen we in Nederland bijdragen aan bewustwording van de problematiek waarmee ontwikkelingslanden als Ghana te maken hebben.

De stichting is in 1989 opgericht door onze huidige voorzitter: Maurits Verhagen. Het bestuur bestaat uit actieve vrijwilligers en wordt daarnaast nog ondersteund door een aantal mensen die zich ook geheel belangeloos inzetten. De meeste van hen zijn (regelmatig) zelf in Ghana geweest en kennen de lokale situatie dan ook goed. Maurits werkte midden jaren ’80 vier jaar als tropenarts in Ghana. Sindsdien heeft hij zijn hart aan Ghana en de Ghanezen verpand. In 1991 is hij uit waardering voor zijn betrokkenheid en inzet geïnstalleerd als lid van de traditionele dorpsraad van het plattelandsdorp Hwidiem. Tot op de dag van vandaag maakt onze voorman deel uit van deze dorpsraad. In 2006 werd hij vanwege zijn jarenlange inzet voor de Ghanese bevolking geridderd in de orde van Oranje Nassau.

Korte lijnen …
TroTro is vooral actief in en rondom het dorp Hwidiem vanwege de bekendheid met het gebied en de persoonlijk opgebouwde contacten ter plekke. Hwidiem ligt in het (voormalig) tropisch oerwoud zo’n 120 km ten noordwesten van Ghana’s tweede stad Kumasi. Jaarlijks brengt tenminste één bestuurslid van onze stichting, in zijn vrije tijd en op eigen kosten, een bezoek aan Ghana. Dan worden gerealiseerde, lopende en nieuwe projecten besproken en geïnspecteerd. De lijnen naar de mensen in Ghana zijn daardoor erg kort. We hebben directe, persoonlijke contacten met de inwoners, zonder tussenkomst van allerlei officiële instanties. Daar waar mogelijk en nodig werken we natuurlijk wel met deze instanties samen.

… en lage overheadkosten
Onze stichting betrekt altijd actief de lokale dorpsraad bij de projecten, zodat draagvlak en medewerking van de gemeenschap gewaarborgd worden. Vrijwel wekelijks hebben we telefonisch contact met enkele Ghanese contactpersonen (ook vrijwilligers) en tegenwoordig is het ook mogelijk om per e-mail en Whatsapp contact te onderhouden, al werkt het Internet niet altijd even goed en snel. We beijveren ons om de kosten voor beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Omdat onze stichting met vrijwilligers werkt en ook giften in natura ontvangt (zoals de papieren nieuwsbrief), hebben we weinig overheadkosten. Elke gedoneerde euro komt zo vrijwel geheel ten goede aan de projecten in Ghana!

Counterpart in Ghana
In Ghana heeft TroTro een officiële onafhankelijke Non Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht met een lokaal bestuur, de TroTro Nkoaa Foundation. Dit biedt de mogelijkheid om ook in Ghana een gesprekspartner te zijn voor de (lokale) overheid en heeft ook voordelen bij de import van (hulp)goederen. De TroTro Nkoaa foundation is in 2007 officieel erkend door de Ghanese overheid als NGO. Letterlijk vertaald betekent TroTro Nkoaa Foundation: ‘de unieke stichting TroTro’.

Zie ook: Doelstellingen stichting TroTro

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.