TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Werkgelegenheid
Aansluiting Hwidiem op het nationale elektriciteitsnet

Aansluiting Hwidiem op het nationale elektriciteitsnet

In 1999 werd in Ghana het landelijk elektriciteitsnet uitgebreid tot in de omgeving van Hwidiem. De dorpen moesten zelf een financiële bijdrage leveren om aangesloten te kunnen worden op dit net. TroTro heeft Hwidiem hierbij financieel gesteund omdat door de aansluiting op het landelijke netwerk vele nieuwe economische initiatieven ontplooid konden gaan worden door de plaatselijke bevolking. Hiermee is de lokale werkgelegenheid enorm gestimuleerd zo bleek in de jaren na aansluiting. Tegenwoordig is elektriciteit een niet meer weg te denken voorziening in Hwidiem. 

Categorie: Werkgelegenheid
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.