TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Onderwijs
Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters

Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters

Het gepensioneerde echtpaar Asokwa-Baffour hebben een dagopvang opgezet voor kinderen uit de omgeving van het plattelandsdorp Nkaseim. Op doordeweekse dagen vangen zij in hun ‘Child Development Centre’ zo’n 20-30 kindertjes op die tussen de 2 en 5 jaar oud zijn.

Voorschoolse opvang
Deze kinderen zijn te groot om de hele dag bij moeder op de rug te zitten maar nog niet leerplichtig. Om kosten te besparen mogen de kinderen dan niet naar een kleuterschool. Omdat de ouders overdag in de landbouw werken laten zij de zorg voor deze groep kinderen over aan een grootmoeder. Die heeft het echter druk met het schoonhouden van het gezinshuis en het bereiden van eten voor alle gezinsleden. Oma heeft daardoor vaak weinig aandacht voor haar kleinkinderen.

Yaw en Amma Asokwa hebben hun dagopvang geopend om deze groep kinderen wél aandacht te geven en onder toezicht met elkaar te laten spelen. Op speelse wijze worden de kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd en leren manieren, zich aan regels houden, en vaardigheden als tellen, hun naam schrijven, zingen, etc. Ook leren zij in een grotere groep een plaatsje te verwerven en rekening te houden met anderen. Vaardigheden die zij op de lagere school goed kunnen gebruiken. Tussen de middag krijgen de kinderen een eenvoudige maaltijd.

Beperkte middelen
Het centrum waar Yaw en Amma ‘hun’ kinderen opvangen is door henzelf bekostigd. Zij hebben jaren in Groot Brittannië gewerkt en gewoond en zijn na hun pensionering terug gekomen naar hun geboortedorp. Zij hebben incidenteel ook giften en donaties van anderen ontvangen. De ouders betalen een kleine bijdrage voor het middageten en doen soms, als zij een goede oogst hebben gehad, een donatie. Kortom de beschikbare financiële middelen zijn zeer beperkt.

TroTro wil het gedreven echtpaar helpen hun middellange termijn doelen te bereiken. Het gaat hierbij om:

  • de inrichting van de keuken, 500 euro
  • plafonds in de slaapkamers en kantoor, 600 euro
  • veilig drinkwater (waterput + pomp), 1500 euro
  • aansluiting op elektriciteitsnet, in onderzoek
  • afrastering rondom gebouw en speelplaats, in onderzoek

Verder zouden zij erg geholpen zijn met vrijwilligers die enkele maanden bereid zijn te helpen bij de opvang en begeleiding van de kinderen. TroTro onderzoekt de mogelijkheden hierin te bemiddelen. Hebt u belangstelling, meldt het ons vis het contactformulier.

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
TroTro Ghana Ahafoman children

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.