TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

In navolging van het dorp Twabidi wilde ook het nabijgelegen dorpje Kwabena Gyan graag met hulp van TroTro een waterleiding aanleggen op zonne-energie. Het dorp had al wel een waterput maar met hulp van de stichting en een aantal vrijwilligers uit Nederland is er eind 2009 een gesloten watersysteem gemaakt.

Lees meer...

Waterleidingsysteem op zonne-energie
Het grote voordeel van dit gesloten systeem is dat er geen vervuiling bij kan, dus geen bacteriën. In de put is een pomp gelegd die aangedreven wordt door zonne-energie, deze pompt het water naar 2 hoger gelegen buffertanks vanwaar het water naar een, centraal in het dorp gelegen, tappunt gaat. Het tappunt is zo gemaakt dat de kranen hoog zitten zodat de vrouwen de waterschalen op het hoofd kunnen houden dus minder hoeven te tillen. Geheel volgens onze visie is er tijdens dit project ook hard meegewerkt door de inwoners van het dorp.

Aandacht voor onderhoud van het systeem
Eind 2009 is de nieuwe waterleiding officieel overgedragen en in gebruik genomen in aanwezigheid van een aantal bestuursleden van TroTro. Dit officiële moment is ook benut om het onderhoud van de waterleiding te waarborgen. In aanwezigheid van alle dorpsbewoners wordt afgesproken dat er geld geïnd wordt voor het water dat men gebruikt. Dit geld wordt gebruikt om het onderhoud te kunnen bekostigen. Op deze manier probeert TroTro te bewerkstelligen dat de installatie goed onderhouden wordt door de gebruikers zelf. Er zijn mensen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het innen van het geld en voor het onderhoud. Ervaring heeft uitgewezen dat door een project met een officiële opening over te dragen aan het dorp en daarbij afspraken te maken over het onderhoud, de bewoners zich verantwoordelijk gaan voelen voor het project. Gebeurt dit niet, dan zien zij het project/de waterleiding niet als hun eigendom en blijven zij vragen voor onderhoud stellen aan de stichting. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de zelfstandigheid van de dorpsbewoners.

‘Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA) van het NCDO. Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister van Ontwikkelingssamenwerking’.

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond
Locatie: Kwabena Gyan Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.