TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Onderwijs
Een nieuwe school voor Kensere

Een nieuwe school voor Kensere

TroTro besloot in 2004 zich in te zetten om een lagere school te kunnen bouwen op het platteland van Ghana, in het dorpje Kensere (bij Mim, in de Brong Ahafo region). In het dorp zijn ruim 600 kinderen in de schoolgaande leeftijd, de lokale bestaande school heeft slechts capaciteit voor 350 leerlingen. De overgebleven kinderen moeten naar een nabijgelegen plaats (Mim, ± 16 km verderop), maar er is geen georganiseerd schoolvervoer. De afstand is veel te ver om te lopen, veel kinderen gingen daarom helemaal niet naar school in Kensere of moesten al vroeg in een gastgezin in Mim worden ondergebracht. 

Nieuwe kleuterschool
In 2003 heeft de dorpsgemeenschap, onder leiding van vroedvrouw Liesbeth Appiah Kusi, actie ondernomen voor meer en beter onderwijs. Deze vroedvrouw beheert de plaatselijke kraamkliniek c.q. gezondheidspost en heeft al vele jaren contact met TroTro. Dit heeft in 2004/2005 geleid tot de bouw van een kleuterschool door TroTro, met fondsen bijeengebracht in Nederland en verdubbeld door het Cordaid Service Fonds.

Het vervolg, een nieuwe basisschool….
Een logisch vervolg op de kleuterschool is de bouw van een basisschool. De noodzaak om dit schoolgebouw te realiseren is overduidelijk, maar de lokale (districts)overheid heeft geen fondsen om dit te realiseren. Wel is toegezegd dat wanneer de school er is, leerkrachten aangesteld zullen worden. Dit is daadwerkelijk gebeurd toen de kleuterschool opgeleverd werd.

De financiering
TroTro heeft o.a. met hulp van de Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen, een particulier en de Venlose fietsclub ‘Ut Tuinhuuske’ de helft van het benodigde bedrag bijeengebracht. Met een verdubbelingsbijdrage van € 17.950,- van Impulsis bouwden wij in 2008 met onze nieuwe bouwmethode, de lagere school met 6 lokalen, kantoor en opslagruimte, inclusief meubilair in Kensere.  Impulsis heeft de aanvraag gehonoreerd in de wetenschap dat TroTro veel ervaring heeft met het bouwen van scholen in Ghana én er daarnaast voor zorgt dat er bij de oplevering een schriftelijk onderhoudsplan is, dat samen met de bevolking is opgesteld. TroTro zorgt er ook voor dat er bij het onderhoudsplan een onderbouwde begroting is met een sluitende financiele dekking.  De school werd aan het begin van het schooljaar 2009-2010 in gebruik genomen. De officiële opening vond in januari 2010 plaats door een vertegenwoordiging van Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen. 

Zie ook: Nieuws : ‘Feestelijke opening school Kensere’

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
TroTro school Kensere
TroTro school Kensere

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.