TroTro maakt het verschil in Ghana

Project in behandeling
Gezondheidszorg
Ondersteuning kraamkliniekjes platteland

Ondersteuning kraamkliniekjes platteland

TroTro steunt al bijna 20 jaar een drietal kraamkliniekjes op het Ghanese platteland, namelijk in de dorpjes Kensere, Twabidi (beide in de Brong Ahafo region) en Sawla (Northern region).

Onder leiding van gekwalificeerde vroedvrouwen
Deze kliniekjes worden geleid door goed opgeleide en gekwalificeerde Ghanese vroedvrouwen die een centrale rol spelen in de gezondheidszorg op het platteland; Behalve het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen bieden zij namelijk ook uitgebreide zorg aan moeder&kind, geven vaccinaties en helpen iedereen die bij hen aanklopt voor hulp. Zo fungeren de kliniekjes feitelijk als eerstelijns gezondheidsposten op uren reizen van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. TroTro heeft financieel geholpen bij de bouw en inrichting van de kliniekjes en voorziet periodiek de kliniekjes van medisch instrumentarium en soms ook van (schaarse) medicamenten zodat ze kunnen blijven functioneren.

Door TroTro gesteunde kliniekjes

Kliniek

Plaats Vroedvrouw
Blessed Family Maternity Clinic  Twabidi Augustina Ahiaku
Friends Maternity Home  Sawla Veronica Bukari
Elizabeth’s Maternity Home  Kensere Elizabeth Appia Kusi

 
Verlichting op zonne-energie
Om ’s avonds en ’s nachts beter te kunnen werken heeft TroTro de klinieken in 1998 d.m.v. een donatie van Rotary Club Maassluis kunnen voorzien van verlichting op basis van zonne-energie. In 2003 is de capaciteit van het systeem uitgebreid met door Greenpeace aan TroTro beschikbaar gestelde zonnepanelen, zodat er nu ook verlichting is op de ziekenzaaltjes van de klinieken. In 2006 werd het aantal lichtpunten nog verder uitgebreid met duurzame 12-voltlampen in speciale lamphouders, door een gift van het mondiaal platform Venlo.     

Verbetering (drink)watervoorziening
Inmiddels heeft TroTro ook gezorgd voor een goede drinkwatervoorziening in de kliniekjes.  De kliniek in Twabidi werd, in nauwe samenwerking met Stichting Picosol, in 2005 voorzien van stromend drinkwater uit een nabijgelegen natuurlijke bron. Door middel van zonne-energie wordt het water vanuit de bron in twee grote watertanks gepompt die op het hoogste punt in het dorp staan. Van daaruit zijn leidingen gelegd naar de dorpskern zodat het hele dorp profiteert van de drinkwatervoorziening.  Meer informatie over dit project kunt u HIER vinden. De kraamkliniek heeft sinds 2006 een aparte aansluiting op het systeem, zodat zij rechtsteeks water kunnen tappen. Deze aansluiting is betaald door Bekkerie Ut Bruêdje uit Blerick.  

De kliniek in Kensere maakt gebruik van regenwater en heeft via het mondiaal platform Venlo een extra watertank gekregen om ook in de droge tijd schoon water te hebben. 

Sawla ligt in de Northern region van Ghana, midden in de savanne die de overgang vormt van het tropisch regenwoud van midden-Ghana naar de Sahel in Burkina Fasso. Het is daar erg droog en Friends Maternity Home in Sawla heeft sinds de start (al in 1991!) grote moeite met de watervoorziening, met name in de lange periodes dat het daar niet regent. Het is dan voor vroedvrouw Veronica extra lastig om hygiënisch te blijven werken. 
TroTro heeft gelukkig geld bijeen gekregen om de kliniek van een eenvoudig waterleidingsysteem te voorzien dat is aangesloten op een extra verdiepte waterput waaruit veilig drinkwater wordt opgepompt m.b.v. een dompelpomp. De benodigde fondsen zijn beschikbaar gesteld door Wonen Roer en Maas. Het systeem is inmiddels klaar en in gebruik genomen!

Begin 2011 was in Sawla de waterpomp kapot, maar dankzij een ruimhartige donatie van een TroTro-donateur is er gelukkig inmiddels weer een nieuwe waterpomp. 

We blijven financieel en materieel steunen
De vroedvrouwen zijn met de invoering van de zorgverzekering in Ghana in staat om het hoofd, financieel gezen, boven water te houden. Het is echter in de praktijk voor hen onmogelijk om in nieuwe ontwikkelingen te investeren. Daarom blijft TroTro de vroedvrouwen steunen, soms met geld en soms materieel. Zo ontving Veronica in september 2011 een verlosbed an wat andere apparatuur uit Nederland. Gedoneerd door betrokken Nederlandse vroedvrouwen.

Donaties t.b.v. 'onze' kraamkliniekjes blijven welkom! 

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Project in behandeling
Doneren aan dit project?
Fase 1
Friends Maternity Clinic Sawla
Vroedvrouw Veronica
Watervoorziening kliniek Sawla

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.