TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Ondersteuning kraamkliniekjes platteland

Ondersteuning kraamkliniekjes platteland

Doneren aan dit project?

TroTro steunt al bijna 20 jaar een drietal kraamkliniekjes op het Ghanese platteland, namelijk in de dorpjes Kensere, Twabidi (beide in de Brong Ahafo region) en Sawla (Northern region).

Lees meer...

Onder leiding van gekwalificeerde vroedvrouwen
Deze kliniekjes worden geleid door goed opgeleide en gekwalificeerde Ghanese vroedvrouwen die een centrale rol spelen in de gezondheidszorg op het platteland; Behalve het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen bieden zij namelijk ook uitgebreide zorg aan moeder&kind, geven vaccinaties en helpen iedereen die bij hen aanklopt voor hulp. Zo fungeren de kliniekjes feitelijk als eerstelijns gezondheidsposten op uren reizen van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. TroTro heeft financieel geholpen bij de bouw en inrichting van de kliniekjes en voorziet periodiek de kliniekjes van medisch instrumentarium en soms ook van (schaarse) medicamenten zodat ze kunnen blijven functioneren.

Door TroTro gesteunde kliniekjes
Kliniek Plaats Vroedvrouw
Blessed Family Maternity Clinic Twabidi Augustina Ahiaku
Friends Maternity Home Sawla Veronica Bukari
Elizabeth’s Maternity Home Kensere Elizabeth Appia Kusi

 

Verlichting op zonne-energie
Om ’s avonds en ’s nachts beter te kunnen werken heeft TroTro de klinieken in 1998 d.m.v. een donatie van Rotary Club Maassluis kunnen voorzien van verlichting op basis van zonne-energie. In 2003 is de capaciteit van het systeem uitgebreid met door Greenpeace aan TroTro beschikbaar gestelde zonnepanelen, zodat er nu ook verlichting is op de ziekenzaaltjes van de klinieken. In 2006 werd het aantal lichtpunten nog verder uitgebreid met duurzame 12-voltlampen in speciale lamphouders, door een gift van het mondiaal platform Venlo.

Verbetering (drink)watervoorziening
Inmiddels heeft TroTro ook gezorgd voor een goede drinkwatervoorziening in de kliniekjes.  De kliniek in Twabidi werd, in nauwe samenwerking met Stichting Picosol, in 2005 voorzien van stromend drinkwater uit een nabijgelegen natuurlijke bron. Door middel van zonne-energie wordt het water vanuit de bron in twee grote watertanks gepompt die op het hoogste punt in het dorp staan. Van daaruit zijn leidingen gelegd naar de dorpskern zodat het hele dorp profiteert van de drinkwatervoorziening.  Meer informatie over dit project kunt u HIER vinden. De kraamkliniek heeft sinds 2006 een aparte aansluiting op het systeem, zodat zij rechtsteeks water kunnen tappen. Deze aansluiting is betaald door Bekkerie Ut Bruêdje uit Blerick.

De kliniek in Kensere maakt gebruik van regenwater en heeft via het mondiaal platform Venlo een extra watertank gekregen om ook in de droge tijd schoon water te hebben.

Sawla ligt in de Northern region van Ghana, midden in de savanne die de overgang vormt van het tropisch regenwoud van midden-Ghana naar de Sahel in Burkina Fasso. Het is daar erg droog en Friends Maternity Home in Sawla heeft sinds de start (al in 1991!) grote moeite met de watervoorziening, met name in de lange periodes dat het daar niet regent. Het is dan voor vroedvrouw Veronica extra lastig om hygiënisch te blijven werken.
TroTro heeft gelukkig geld bijeen gekregen om de kliniek van een eenvoudig waterleidingsysteem te voorzien dat is aangesloten op een extra verdiepte waterput waaruit veilig drinkwater wordt opgepompt m.b.v. een dompelpomp. De benodigde fondsen zijn beschikbaar gesteld door Wonen Roer en Maas. Het systeem is inmiddels klaar en in gebruik genomen!

Begin 2011 was in Sawla de waterpomp kapot, maar dankzij een ruimhartige donatie van een TroTro-donateur is er gelukkig inmiddels weer een nieuwe waterpomp.

We blijven financieel en materieel steunen
De vroedvrouwen zijn met de invoering van de zorgverzekering in Ghana in staat om het hoofd, financieel gezen, boven water te houden. Het is echter in de praktijk voor hen onmogelijk om in nieuwe ontwikkelingen te investeren. Daarom blijft TroTro de vroedvrouwen steunen, soms met geld en soms materieel. Zo ontving Veronica in september 2011 een verlosbed an wat andere apparatuur uit Nederland. Gedoneerd door betrokken Nederlandse vroedvrouwen.

Donaties t.b.v. ‘onze’ kraamkliniekjes blijven welkom! 

Categorie: Gezondheidszorg
Status: In uitvoering
Locatie: Goaso-Tepa road, Hwidiem Ghana
  • ‘Midwife to Midwife’ – nieuwe waterbron voor Twabidi Health Centre

    Lees meer...
Doneren aan dit project?

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.