TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Onderwijs
Renovatie streekschool Hwidiem

Renovatie streekschool Hwidiem

De streekschool is ruim 10 jaar geleden nieuw gebouwd met, door TroTro beschikbaar gestelde (beperkte) financiële middelen.

Geen sanitair en slechte vloeren
De school is niet aangesloten op de plaatselijke waterleiding, die ten tijde van de bouw nog niet in Hwidiem aanwezig was (Zie project Waterleiding Hwidiem) en heeft geen toiletten. Daarnaast is de vloer van de schoolgebouwen van inferieure kwaliteit gebleken, er zijn  inmiddels overal gaten ontstaan met scherpe randen. Dit komt omdat de vloeren niet zijn bewapend en er te weinig cement is gebruikt.  Opvullen met cement helpt slechts kort en er ontstaan elders weer nieuwe gaten. Bouwkundigen uit Ghana en Nederland hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat bewapenen en nieuw storten van de vloer de beste oplossing is.

Geen financiële steun van Ghanese overheid
Het budget dat de school van de overheid krijgt is niet eens toereikend voor normaal klein onderhoud, dus bij lange na te klein om de schoolgebouwen te voorzien van een nieuwe (bewapende) vloer. Herhaaldelijk is bij de lokale en districtsoverheid aandacht gevraagd voor het probleem maar die heeft vele andere prioriteiten. De ouders van de leerlingen dragen al naar vermogen bij om het te beperkte budget voor het 'normale onderhoud' van de school aan te vullen, van hen kan niet nog meer worden gevraagd.

Het schoolbestuur heeft de TroTro om hulp gevraagd. Men wil graag, een toiletgebouw en aangesloten worden op de waterleiding, inclusief wastafels e.d. Ook zou men graag de vloer renoveren.

De school
Er zijn 2 kleuterklassen, 6 lagere schoolklassen (primary school) en 3 junior high schoolklassen (voorbereidend onderwijs voor middelbare school, senior high school). Daarnaast is er nog een bibliotheekruimte, twee docentenkamers, een overblijflokaal, een 'bijles'-lokaal (remedial teaching) en opslagruimtes. De school telt momenteel ongeveer 500 leerlingen en heeft 14 docenten. 

Het project

 • De school wordt aangesloten op het waterleidingsysteem dat sinds 2006 in het dorp in gebruik is. De leslokalen en het toiletgebouw krijgen wastafels;
 • Er wordt een zogenaamde Kumasi ventilated pitlatrine(KVIP, speciaal voor de tropen ontworpen latrine) gebouwd, met 6 toiletten en aparte ingangen voor meisjes en jongens;
 • De huidige vloer wordt volledig verwijderd, er wordt bewapening aangebracht en de vloer wordt daarna opnieuw gestort met voldoende cement van goede kwaliteit.

De financiering is rond!
In samenwerking met de groep Wijchen Wereld Wijd is via de Vastenactie 2011 in oktober 2011 het benodigde bedrag van 25.000 euro beschikbaar gekomen. 
Wijdchen Wereld Wijd een initiatief van de Rooms Katholieke parochie en Protestantse gemeente in Wijchen en richt zich op het dorp Hwidiem en omliggende dorpen.

De beproefde TroTro werkwijze wordt toegepast.
Ouders van de leerlingen doen het ongeschoolde werk in het project (verwijderen oude vloer, afladen vrachtwagen met zakken cement, aandragen water, etc.) en leveren zo hun bijdrage aan het project. Dit vergroot de betrokkenheid en drukt de kosten. Het projectgeld wordt besteed aan bouwmaterialen (bewapening, zand en cement) en arbeidsloon voor de ijzervlechter (steelbender) en de metselaar (mason) die de vloer stort. Beide zijn voor stichting TroTro bekende vaklieden, die zich de laatste 10 jaar bewezen hebben in andere TroTro -bouwprojecten). De supervisie gebeurt door ‘onze’ lokale vrijwilligers, verenigd in onze Ghanese zusterorganisatie de TroTro Nkoaa foundation. Het geld wordt dus lokaal besteed aan  (bouw)materialen en vaklieden besteed, er zijn geen overheadkosten.
Zoals bij alle TroTro -projecten wordt, in samenwerking met de loodgieter en de metselaar, in aanvulling op het bestaande onderhoudsplan een onderhoudsprogramma opgesteld voor de waterleiding, het sanitair, het toiletgebouw en de vloeren.

TroTro helpt het schoolbestuur ook om een passende begroting voor het onderhoud op te stellen. De kosten zullen worden gedekt uit een bijdrage die al per leerling geheven wordt; deze werkwijze is gebruikelijk in Ghana.
Vrijwilligers van de Nederlandse stichting TroTro gaan jaarlijks ter plaatse (in eigen tijd en op eigen kosten) om te toetsen of men zich aan het onderhoudsplan en de  gemaakte afspraken heeft gehouden.  Zo nodig adviseert men het schoolbestuur.

Zie ook: Zó werkt TroTro

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
de streekschool
De vloeren van de streekschool
De vloeren van de streekschool

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 10-03-2012

  Dankzij inspanningen tijdens de Vastenactie van 2011 door vrijwilligers van onze partner Wijchen WereldWijd kan de streekschool in Hwidiem eindelijk van sanitair worden voorzien en kunnen de vloeren worden gerenoveerd. Jarenlang is geprobeerd om hiervoor de financiën beschikbaar te krijgen en nu is het eindelijk zover.

  Vaklieden geselecteerd
  In februari jl. is samen met onze lokale vertegenwoordiger Thomas Donkor een metselaar geselecteerd die het toiletgebouw gaat bouwen en de vloeren gaat renoveren. Er is ook een loodgieter geselecteerd die het watersysteem met wastafels gaat aanleggen. Met beide vaklieden zijn onze eisen besproken en zijn prijsafspraken gemaakt. Het schoolbestuur is uitgelegd wat de bedoeling is en er zijn afspraken gemaakt over (onbetaalde) hulp door ouders en de leerlingen van de Junior High School voor het ongeschoolde werk in het project, zoals het graven van de fundering, het lossen van zaken cement, etc.
  Het project moet voor 1 juni klaar zijn.

  Eindelijk sanitaire voorzieningen…
  De streekschool is door TroTro gefaseerd gebouwd tussen 1998 en 2002.
  Bij de bouw was er in Hwidiem nog geen waterleiding, die is er tegenwoordig gelukkig wel. Voor meer informatie kijk op: Waterleiding in Hwidiem.

  Schone handen zijn natuurlijk een must om allerlei ziektes te voorkomen. Leerlingen moeten daarom hun handen kunnen wassen, zodat ze dit als gewoonte aanleren. De school moet dan natuurlijk wel de voorzieningen daarvoor hebben, en die krijgen ze nu!

  ..... en een eigen toilet!
  Vanwege budgettaire beperkingen is het er nooit van gekomen om ook een eigen toilet bij de school te bouwen. Aanvankelijk konden leerlingen en docenten gebruik maken van een vlakbij gelegen latrine maar deze is alweer meer dan vijf jaar geleden gesloten. Nu moet er een kwartier gelopen worden naar het dichtstbijzijnde publieke toiletgebouw. Een eigen voorziening voor de school is dan ook hard nodig. Ook dit zal in het project worden gerealiseerd, er komt op het schoolterrein een speciaal voor de tropen geschikte toiletgebouw, een zogenaamde KVIP, zoals TroTro er inmiddels al 6 gebouwd heeft.
  Zie ook: Betere sanitaire voorzieningen, minder kindersterfte.

  Waarom is nu al renovatie nodig?
  Al snel na afronding van de laatste bouwfase (de kleuterschool) bleek dat er door de aannemer bij de eerdere fases, de basis- en junior secondary school, geen bewapening in de cementen vloeren was verwerkt. Bovendien was er te weinig cement gebruikt bij het storten van de vloeren. Hierdoor ontstonden er geleidelijk groet gaten in de vloeren. Helaas bleek de naam van de aannemer ‘Haas’, het bedrijfje was failliet toen herstel van het werk geclaimd werd.

  Het onderhoudsfonds van de school was veel te klein om het probleem op te lossen.