TroTro maakt het verschil in Ghana

Project in behandeling
Gezondheidszorg
Revalidatie Emmanuella

Revalidatie Emmanuella

Op eigen benen staan maakt het verschil

De zevenjarige Emmanuella kan niet lopen vanwege de polio die haar een paar jaar geleden trof. Ze is volledig afhankelijk van haar moeder en zusjes. Met behulp van een operatie en een klein jaar durende revalidatie in een speciaal ziekenhuis, ver van huis, kan ze weer leren lopen. Dit alles wordt vergoed door de zorgverzekering, maar de verblijfskosten van Emmanuella’s moeder niet. Die zijn veel te hoog om zelf te bekostigen. Vooral ook omdat ze dan een jaar lang geen inkomen heeft uit haar eigen tomatenteelt thuis. TroTro wil de verblijfskosten voor Emmanuella’s moeder betalen, zodat de operatie en revalidatie kunnen doorgaan. En Emmanuella op eigen benen door het leven kan!

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Project in behandeling
Doneren aan dit project?
Fase 1
Emmanuella (en haar moeder)

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 03-05-2014

  In september 2013 heeft Emmanuella, met hulp via TroTro een nieuwe rolstoel gekregen, zij gaat er dagelijks mee naar school. De Venlose fietsclub Ut Tuinhuuske fietste het geld voor deze nieuwe rolstoel bij elkaar in de jaarlijkse sponsortocht.

  We zochten Emmanuella in februari 2014 op, zij ziet er goed uit en is vrolijk. Zij blijft onder controle bij de fysiotherapeut van het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta, gespecialiseerd in de behandeling van polio-patienten. Moeder oefent haar benen elke dag om contracturen (verstijving van gewrichten) te voorkomen.

  Tuinhuuske Sponsortocht 2014
  Ook in 2014 fietst Ut Tuinhuuske weer een sponsortocht, dit keer van 18 t/m 21 juni het 'retourtje Haren', waarbij van Venlo naar Haren (Groningen) gefietst wordt en weer terug. In Haren worden de Tuinhuuskes feestelijk onthaald, men weet dáár immers heel goed hoe je een feestje organiseert ....
  Op zaterdag 21 juni zijn de fietsers met zo'n 650 km in de benen dan weer terug in Venlo om daar 's avonds op de Parade het inmiddels traditionele Venlose 'Benefietsfestival' bij te wonen, een muziekfeest waar drie Venlose bands belangenloos optreden, de opbrengst is voor het sponsordoel van Ut Tuinhuuske, dit jaar de Praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem.

  Volg Ut Tuinhuuske via Facebook, hier is ook meer informatie te vinden over het 'Benefietsfestival'.

 • Geplaatst op 21-04-2013

  Het afgelopen jaar heeft Emmanuella, het nu 9-jarig meisje met polio van haar beide benen, een aantal maanden (poliklinisch) gerevalideerd in het ziekenhuis van Duayaw Nkwanta, gespecialiseerd in de behandeling van poliopatiënten. Elke week reisden Emmanuella en haar moeder op maandag naar Duayaw Nkwanta om gedurende de werkdagen in het ziekenhuis te kunnen oefenen. Zij verbleven dan bij een familielid en op vrijdagen reisden moeder en dochter dan weer terug naar Hwidiem.
  De behandeling is vergoed door de zorgverzekering (National Health Insurance Scheme), de reis- en verblijfskosten voor Emmanuella en haar moeder zijn via TroTro betaald.

  Hoe gaat het nu met Emmanuella?
  Het goede nieuws is dat haar benen niet volledig verlamd zijn, zij kan met hulp staan. Lopen kan helaas niet en zal later alleen met krukken kunnen. Om contracturen (verstijving van gewrichten) van haar benen te voorkomen moeten Emmanuella’s benen een paar keer per dag passief (door een ander) gestrekt worden. Om de ontwikkeling medisch in de gaten te houden en om ouders te stimuleren het strekken van de benen vol te blijven houden is het nodig dat Emmanuella geregeld, voorlopig elke maand, voor controle blijft gaan in Duayaw Nkwanta.

  Naar school
  Net als andere kinderen is Emmanualla leerplichtig en gaat zij naar school. Zij heeft daarvoor een nieuwe rolstoel nodig  want haar huidige is kapot en te klein. Zo’n rolstoel valt helaas niet onder de zorgverzekering ….
  Gelukkig zijn de kosten niet zo hoog (~350 euro) en TroTro heeft al van diverse kanten een toezegging dat dit bedrag ter beschikking gesteld zal worden ….

 • Geplaatst op 10-03-2012

  Emmanuella, het meisje met polio van beide benen, is in oktober 2011 aan een intensief revalidatietraject begonnen om te leren lopen. In februari zochten wij Emmanuella weer op en gelukkig kunnen we melden dat het goed gaat met onze pupil.

  Alweer thuis
  Emmanuella is na twee maanden opname in de revalidatiekliniek alweer ontslagen en moet nu 2x per week met moeder naar de kliniek in Duayaw Nkwanta (2 uur met de trotro) voor behandeling. Tussendoor moet ze thuis oefenen, hetgeen de familie dagelijks met haar doet. In mei wordt Emmanuella weer door de orthopedisch chirurg gezien en wordt bepaald of zij al dan niet geopereerd moet worden. Het meisje komt een stuk zelfverzekerder over dan een half jaar geleden en lachte ons spontaan toe. We hopen dat zij de operatie niet nodig zal hebben om op eigen benen te kunnen staan en gaan.....

 • Geplaatst op 23-12-2011

  Emmanuella Owusu is een 7-jarig meisje uit Hwidiem, voor wie TroTro de kosten van haar polio-behandeling wil betalen. Emmanuella was ‘het gezicht’ van TroTro tijdens de RUSH~48. Goed nieuws is dat de financiering van haar revalidatie nu rond is. Dankzij donaties van de Venlose stichting de Noodhaven en donaties via de groep Wijchen WereldWijd is er genoeg nu genoeg geld. Emmanuella is inmiddels met haar revalidatie gestart….