TroTro maakt het verschil in Ghana

Project in behandeling
Werkgelegenheid
Samen bouwen met Trotro (Habitech systeem)

Samen bouwen met Trotro (Habitech systeem)

Sinds een aantal jaar houden we ons bezig met kleinschalige bouwprojecten. Altijd gezamenlijk met de plaatselijke bevolking en met gebruikmaking van bouwmateriaal dat in de regio wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen, latrines en lerarenwoningen. Maar ook aan een goede watervoorziening en aansluiting op het elektriciteitsnet in de plattelandsdorpjes waar de drie kraamklinieken liggen die door TroTro ondersteund worden.

Impuls voor bouwprojecten
De bouwprojecten kregen een impuls door de introductie van een nieuwe bouwmethode, waarmee veel goedkoper gebouwd kan worden dan met de traditionele methode. En de introductie van deze speciale bouwmethode werd weer versneld vanuit woningcorporatie Wonen Limburg. Samen met haar werknemers koos zij – in het kader van het project ‘Samen bouwen met…’-– voor financiële en technische ondersteuning van TroTro op het gebied van bouwen.

Speciale bouwmethode
Een bestuurslid van TroTro kwam tijdens een vakantiereis in Paraguay in aanraking met een bouwmethode ontwikkeld door het Asian Institute of Technology.
We verdiepten ons in de methode en ons enthousiasme voor deze relatief eenvoudige, maar efficiënte manier van bouwen groeide en groeide. En uiteindelijk besloten we de knowhow te verwerven. Twee lokale vakmensen uit Ghana, een technisch bestuurslid van TroTro en een bouwkundige vrijwilliger werkzaam bij Wonen Limburg gingen op cursus bij het Asian Institute of Technology in Bangkok, waar de Habitech bouwmethode is ontwikkeld, en levert ook de benodigde apparatuur. Inmiddels zijn de eerste proefprojecten in Ghana een feit. 

Legostenen
In de  Habitech methode worden de stenen in een mal geperst en hebben de vorm van een Legosteen. De specie voor de stenen is een mengsel van cement en plaatselijk aangetroffen grond. De verhouding tussen cement en de grond kan variëren tussen 1:7 en 1:15. Deze verhouding is afhankelijk van de plaatselijke grond. Om de optimale verhouding te bepalen, worden ter plaatse proeven gedaan met grondmonsters. 

Deze mengverhouding levert een besparing op aan cement, dat over het algemeen erg duur is in ontwikkelingslanden. Bovendien kunnen de stenen, zonder gebruik te maken van cement, gestapeld worden. Alleen op plaatsen waar bijzondere krachten komen, bv. naast het kozijn van een deuropening, kunnen de holle ruimten in de stenen opgevuld worden met staal en specie. Na het maken van een fundering heeft men in enkele dagen de muren van een woning staan.

In het kort zijn de voordelen van de Habitech methode:

  • Laag verbruik van cement.
  • Snelle bouwwijze, uit te voeren zonder speciale technische kennis.
  • Geen kosten voor zand.
  • Geen transportkosten van zand en stenen.
  • De bouw is zeer aardschokbestendig.
  • In de holle ruimten van de stenen kunnen gemakkelijk waterleiding en elektriciteitsbedrading gelegd worden.

Kortom, deze nieuwe bouwmethode blijkt ook heel geschikt te zijn voor Ghana.

Wilt u ook samen bouwen met TroTro?
Om de introductie van de  Habitech bouwmethode verder van de grond te krijgen en te bespoedigen zijn we bezig om te proberen de methode een plaats te geven binnen een bouwkundige vakopleiding. Een bouwkundig docent van een andere, vergelijkbare opleiding heeft inmiddels al ervaring opgedaan met de methode en is bereid zijn kennis en vaardigheden over te dragen aan bouwkundeleerlingen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om een praktijkschool voor  vakonderwijs op te zetten in Hwidiem. De Habitech-methode zou daarbij een prominente plaats kunnen krijgen. Een dergelijk Technical Vocational Institute kan tegelijk ook bijdragen aan de oplossing van het grote probleem jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving, een enorme uitdaging dus…..

 

Categorie: Werkgelegenheid
Status: Project in behandeling
Doneren aan dit project?
Fase 1
Samen bouwen TroTro
Samen bouwen met Trotro (Habitech-systeem)
Samen bouwen met Trotro (Habitech-systeem)
Samen bouwen met Trotro (Habitech-systeem)
TroTro Habitech Kensere Ghana
TroTro Ghana Habitech

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.