TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Samen bouwen met Trotro (Habitech systeem)

Samen bouwen met Trotro (Habitech systeem)

Doneren aan dit project?

Sinds vele jaren houden we ons bezig met kleinschalige bouwprojecten. Altijd gezamenlijk met de plaatselijke bevolking en met gebruikmaking van bouwmateriaal dat in de regio wordt gemaakt.

Lees meer...

Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen, latrines en lerarenwoningen. Maar ook aan een goede watervoorziening en aansluiting op het elektriciteitsnet in de plattelandsdorpjes waar de drie kraamklinieken liggen die door TroTro ondersteund worden.

Impuls voor bouwprojecten
De bouwprojecten kregen een impuls door de introductie van een nieuwe bouwmethode, waarmee veel goedkoper gebouwd kan worden dan met de traditionele methode. En de introductie van deze speciale bouwmethode werd weer versneld vanuit woningcorporatie Wonen Limburg. Samen met haar werknemers koos zij – in het kader van het project ‘Samen bouwen met…’-– voor financiële en technische ondersteuning van TroTro op het gebied van bouwen.

Speciale bouwmethode
Een bestuurslid van TroTro kwam tijdens een vakantiereis in Paraguay in aanraking met een bouwmethode ontwikkeld door het Asian Institute of Technology.
We verdiepten ons in de methode en ons enthousiasme voor deze relatief eenvoudige, maar efficiënte manier van bouwen groeide en groeide. En uiteindelijk besloten we de knowhow te verwerven. Twee lokale vakmensen uit Ghana, een technisch bestuurslid van TroTro en een bouwkundige vrijwilliger werkzaam bij Wonen Limburg gingen op cursus bij het Asian Institute of Technology in Bangkok, waar de Habitech bouwmethode is ontwikkeld, en levert ook de benodigde apparatuur. Inmiddels zijn de eerste proefprojecten in Ghana een feit.

Legostenen
In de Habitech methode worden de stenen in een mal geperst en hebben de vorm van een Legosteen. De specie voor de stenen is een mengsel van cement en plaatselijk aangetroffen grond. De verhouding tussen cement en de grond kan variëren tussen 1:7 en 1:15. Deze verhouding is afhankelijk van de plaatselijke grond. Om de optimale verhouding te bepalen, worden ter plaatse proeven gedaan met grondmonsters.

Deze mengverhouding levert een besparing op aan cement, dat over het algemeen erg duur is in ontwikkelingslanden. Bovendien kunnen de stenen, zonder gebruik te maken van cement, gestapeld worden. Alleen op plaatsen waar bijzondere krachten komen, bv. naast het kozijn van een deuropening, kunnen de holle ruimten in de stenen opgevuld worden met staal en specie. Na het maken van een fundering heeft men in enkele dagen de muren van een woning staan.

In het kort zijn de voordelen van de Habitech methode:

  • Laag verbruik van cement.
  • Snelle bouwwijze, uit te voeren zonder speciale technische kennis.
  • Geen kosten voor zand.
  • Geen transportkosten van zand en stenen.
  • De bouw is zeer aardschokbestendig.
  • In de holle ruimten van de stenen kunnen gemakkelijk waterleiding en elektriciteitsbedrading gelegd worden.

Kortom, deze nieuwe bouwmethode blijkt ook heel geschikt te zijn voor Ghana.

Wilt u ook samen bouwen met TroTro?
Om de introductie van de Habitech bouwmethode verder van de grond te krijgen en te bespoedigen zijn we bezig om te proberen de methode een plaats te geven binnen de bouwkundige vakopleiding van de praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem. Een bouwkundig docent van een andere, vergelijkbare opleiding heeft inmiddels al ervaring opgedaan met de methode en is bereid zijn kennis en vaardigheden over te dragen aan bouwkundeleerlingen. Zodra het mogelijk is gaat de bouwmethode onderdeel uitmaken van het onderwijs aan de bouwkunde groepen.

Categorie: Werkgelegenheid
Status: In voorbereiding
Locatie: Ghana
Doneren aan dit project?

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.