TroTro maakt het verschil in Ghana

Project in behandeling
Onderwijs
Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Voor veel Ghanese gezinnen is het schoolgeld dat betaald moet worden een onoverkomelijke uitgave. Alleen een schoolgebouw neerzetten is dus niet voldoende om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. Daarom heeft TroTro ook een schoolfonds opgericht voor kinderen van ouders die het schoolgeld zelf niet kunnen betalen. Sponsors in Nederland ondersteunen zo individueel het onderwijs van een kind in Ghana.

Laat een kind naar school gaan in GHANA, via TroTro!
Via Stichting TroTro kunt u rechtstreeks meehelpen aan de ontwikkeling van Ghana door het schoolgeld te betalen van een kind. Met voor Nederlandse maatstaven een relatief klein bedrag, geeft u een kind op het platteland van Ghana, de mogelijkheid zich te ontwikkelen.

Waarom dit project?
Naar school gaan in Ghana is niet gratis. Dit komt door de eigen bijdragen die voor de kinderen betaald moeten worden. Het gaat dan o.a. om een verplicht schooluniform en bijdragen voor schoolboeken, schrijfwaren, een bijdrage in het fonds waaruit de school onderhouden moet worden en soms voor de verplichte maaltijd tussen de middag. De salarissen voor de leerkrachten worden door de Ghanese overheid betaald, maar veel scholen betalen de docenten een bonus om hen extra te motiveren. Ook deze bonusregeling wordt doorberekend aan de ouders.

Omdat de meeste mensen in Ghana een laag inkomen hebben, kunnen veel ouders hun kinderen niet (allemaal) naar school sturen. Vooral meisjes worden hier de dupe van. Als ouders moeten kiezen wie van de kinderen zij naar school zullen laten gaan, kiezen zij meestal voor een van de zoons. De gedachte is dan nog traditioneel, namelijk dat meisjes later toch ‘gewoon’ huisvrouw worden en dat kan bij moeder in de praktijk geleerd worden. Kinderen die niet (meer) naar school gaan moeten meestal meehelpen bij het werk op het land.

Om de kansen van kinderen van arme ouders te vergroten zet TroTro zich al jaren in om donateurs te werven die het schoolgeld voor één of meer kinderen willen betalen. Door deze kinderen in de gelegenheid te stellen goed onderwijs te genieten wordt geïnvesteerd in de toekomst van die kinderen, hun toekomstige kinderen én in Ghana.

Met welk bedrag stelt u een kind in de gelegenheid onderwijs te genieten?
12,50 euro per maand (150 euro per jaar) is voldoende om de kosten van het lager onderwijs te kunnen betalen. Het bedrag wordt volledig besteed in GHANA, aan eigen bijdragen ten behoeve van het kind. De kosten voor het middelbaar onderwijs (Junior en senior High School) zijn hoger, maar bedragen nog geen 17,00 euro per maand (200 euro per jaar).

U betaalt een deel van de kosten
Uw bijdrage dekt veelal ongeveer de helft van de kosten voor deelname aan het onderwijs. Voor zover het mogelijk is moeten ouder(s) en/of familieleden van het kind het resterende deel van de kosten betalen. Dit vergroot de betrokkenheid van de ouder(s)/familie bij de opleiding van het betreffende kind. Al wat oudere studenten verdienen met (vakantie)werk hun deel van de opleidingskosten. Als er écht geen geld is om een talentvolle maar kansarme leerling te laten studeren zoekt TroTro een sponsor voor een groeter deel van de kosten, soms wordt de volledige opleiding betaald.

Hoe is e.e.a. ter plaatse geregeld?
De TroTro ‘schoolbeurzen commissie’ selecteert een kind volgens vooraf opgestelde criteria (zoals: afkomstig uit een kansarm gezin, bij voorkeur een meisje en, voor middelbaar onderwijs,  goede voorgaande schoolresultaten).

De TroTro contactpersoon in Hwidiem betaalt vervolgens de benodigde eigen bijdragen voor het kind dat gesponsord wordt aan de school van het kind. TroTro ontvangt periodiek de betalingsbewijzen van alle bijdragen die door de TroTro counterpart zijn betaald. Hij zorgt er ook voor dat van alle gesponsorde kinderen een kopie van het schoolrapport beschikbaar komt, zodat de voortgang van de leerling kan worden gevolgd. De TroTro schoolbeurzen commissie in Ghana volgt deze voortgang op de voet en adviseert jaarlijks over verlengingen van de schoolbeurs.

Wat krijgt u voor uw donatie terug?
U investeert in de ontwikkeling van een kansarm kind. Gedurende de periode dat u donateur bent ontvangt u twee tot drie maal per jaar een schoolrapport van het kind dat dank zij u naar school kan gaan. Desgewenst ontvangt u een keer per twee jaar ook een foto van het kind.

Is de donatie fiscaal aftrekbaar?
Ja. Giften aan Stichting TroTro zijn aftrekbaar van de belasting. Zie ook: donaties en giften.

Hoe steunt u een kind in GHANA?
U spreekt met TroTro af met welk bedrag u ‘een kind kunt sponsoren’. In verband met de continuïteit spreken wij ook graag de periode af waarin u de opleiding van het betreffende kind zult sponsoren. Wij sturen u gedurende die periode jaarlijks een nota.

Als u liever periodiek een bijdrage overmaakt (maandelijks of anders) dan kan dat ook.
Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan gerust contact op met Stichting TroTro, dat kan via info@trotro.nl

Anno 2014
Sinds 2000 hebben tientallen jeugdigen van TroTro's schoolbeurzen-programma kunnen profiteren, de meesten van hen hebben al een betaalde baan.
In het schooljaar 2013-2014 studeren er 15 jongeren met financiële hulp van TroTro-donateurs, enkele van hen ziet u op de foto's.

 • 3 jonge mensen aan de Universiteit (general science, English, business administration);
 • 5 aan een HBO opleiding (teachers training, informatie technologie en verpleegkunde);
 • 3 leerlingen op een Senior High School;
 • 2 leerlingen op een Junior High School en
 • 2 leerlingen op een basisschool.
Categorie: Onderwijs
Status: Project in behandeling
Doneren aan dit project?
Fase 1
Agnes Adobea (Universiteit English language)
Samuale Bilson (Polytechnic Techniek)
Gyabea Bertha (Senior High School)
Mohamed Yakubu (Universiteit political science)
Zeinab Jimmae (Verpleegkunde opleiding)

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 24-05-2013

  Mohamed Yakubu uit Hwidiem, studeerde eind 2012 af aan de universiteit van Kumasi. Hij studeerde ‘political science’ en vervult momenteel zijn ‘National Service’, een verplichting die iedere HBO- en universitaire student aan de Ghanese overheid heeft, gedurende het eerste jaar na het afstuderen.

  Polio
  Mohamed kreeg op de kleuterleeftijd polio (kinderverlamming), waarbij zijn beide benen verlamd raakten. Zijn ouders overleden nog voordat hij naar de basisschool kon gaan. Vanwege ontoereikende medische zorg en onwetendheid werden Mohamed’s verlamde benen niet geoefend, waardoor zijn knieën en enkels verstijfden in gebogen stand. Een oom zorgde dat Mohamed wel naar school kon gaan en al gauw bleek hij over een goed stel hersens te beschikken.

  Sponsor voor schoolgeld gezocht ..... 
  In 2005, hij was toen 18 jaar en zat in de 2e klas van de middelbare school (Senior High School) in Hwidiem, vroeg Mohamed TroTro om financiële steun om zijn opleiding te kunnen afmaken. De overheid verhoogde de verplichte bijdrage voor scholing en de familie had geen geld om dit voor hem te betalen. Mohamed verplaatste zich destijds zittend op een plankje met wielen.
  en gevonden ..... TroTro zocht en vond gelukkig vrijwel onmiddellijk een ‘sponsor’ voor deze talentvolle jongeman.

  Eerst een operatieve ingreep om zelfstandig te kunnen lopen
  In overleg met polio-specialisten in een nabijgelegen ziekenhuis werd prioriteit gegeven aan het operatief opheffen van de verstijvingen in de beengewrichten met aansluitend een revalidatietraject om (met krukken) te leren lopen. De sponsor betaalde voor de operaties, het ziekenhuisverblijf en de revalidatie. Het hele traject duurde een jaar, maar hierna kon Mohamed zich zelfstandig rechtop voortbewegen met krukken.

  Daarna de middelbare school afgemaakt en naar de universiteit…
  Meteen na de revalidatie hervatte Mohamed zijn middelbare schoolopleiding. In 2008 rondde hij die opleiding met goed gevolg af. De resultaten waren zo goed dat hij rechtstreeks werd toegelaten tot de universiteit, waar hij de vierjarige studie ‘politieke wetenschappen’ in één ruk afrondde.

  Onafhankelijk en zelfstandig!
  TroTro is trots op Mohamed, die zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een trotse, onafhankelijke en zelfstandige jongeman die nu een volgende fase van zijn leven kan starten. Na de National Service zal hij een baan zoeken en proberen een Master-opleiding ernaast te doen. Mohamed is nu een rolmodel voor scholieren in Hwidiem!

  Bekijk ook de video van Mohamed in onze mediatheek.

 • Geplaatst op 11-03-2012

  In februari 2012 hebben we de meeste van ‘onze’ leerlingen weer gezien. Een aantal van hen kwamen langs om het rapport van het voorgaande trimester te laten zien. De individuele sponsors van deze leerlingen hebben inmiddels allemaal weer een foto en een kopie van de laatste studieresultaten ontvangen. Vrijwel alle leerlingen horen bij de besten van hun klas, zij zijn zonder uitzondering erg gemotiveerd om goede resultaten te boeken…

  Hoeveel leerlingen worden nu via TroTro gesponsord?
  Op dit moment studeren 4 studenten universitair en volgen er 3 een HBO-opleiding (verpleegkunde of lerarenopleiding). Daarnaast hebben we nog 9 leerlingen op de Senior High School, 2 op de Junior High School en 4 op de Pirmary School.

  En verder ....
  Studeren nog 19 leerlingen met een schoolbeurs via een fonds van De Oude Beuk foundation. Ook dit keer is weer uitgebreid gesproken met de scholarship-committee (Nana Twie en Monica Bonsu). Het studieprogramma is besproken, de resultaten per januari 2012 zijn doorgenomen. De committee heeft, volgens de afspraken een schriftelijk en financieel verslag opgesteld.
   

  Zijn er nog aanvragen voor steun?
  Ja, Twee aanvragen voor financiële steun bij de opleiding verpleegkunde wachten nog op sponsors…

  Bent u geïnteresseerd, neem dan even contact met ons op, dan leggen wij u uit hoe u kunt helpen!

 • Geplaatst op 21-01-2012

   

  Begin januari 2012 werd TroTro verrast door een donatie van 125 euro van HC&H consultants. Op de website van dit landelijk werkend adviesbureau, dat werkt op het snijvlak van organisatie en ICT, bij vastgoedbeheerders zoals woningcorporaties, lezen we: “In plaats van groot uit te pakken naar onze klanten, doneren wij elk jaar rond de feestdagen een bedrag aan een goed doel. In onze laatste digitale nieuwsbrief van 2011 hebben wij onze lezers opgeroepen om goede doelen aan te dragen. En daar is, net als vorig jaar, een aantal reacties op binnengekomen.”

  Een viertal organisaties werden met een donatie verblijd, waaronder dus TroTro.
  Onze vrijwiliiger Hans Teeuwen, werkzaam bij Wonen Limburg, had TroTro voorgedragen voor een donatie.

  Wij zijn HC&H consultants én Hans Teeuwen bijzonder dankbaar voor de spontane donatie. Het geld zal toegevoegd worden aan het opleidingsfonds voor kansarme, talentvolle leerlingen.

  Daarnaast was er nog een particuliere donateur die in plaats van Nieuwjaarswensen een donatie aan onze stichting deed, ook dit bedrag voegen wij toe aan het genoemde opleidingsfonds, waarin wij, gezien het grote aantal leerlingen een chronische behoefte aan geld hebben ……