TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Voor veel Ghanese gezinnen is het schoolgeld dat betaald moet worden een onoverkomelijke uitgave. Alleen een schoolgebouw neerzetten is dus niet voldoende om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. Daarom heeft TroTro ook een schoolfonds opgericht voor kinderen van ouders die het schoolgeld zelf niet kunnen betalen. Sponsors in Nederland ondersteunen zo individueel het onderwijs van een kind in Ghana.

Lees meer...

Laat een kind naar school gaan in GHANA, via TroTro!
Via Stichting TroTro kunt u rechtstreeks meehelpen aan de ontwikkeling van Ghana door het schoolgeld te betalen van een kind. Metvoor Nederlandse maatstaven een relatief klein bedrag, geeft u een kind op het platteland van Ghana, de mogelijkheid zich te ontwikkelen.

Waarom dit project?
Naar school gaan in Ghana is niet gratis. Dit komt door de eigen bijdragen die voor de kinderen betaald moeten worden. Het gaat dan o.a. om een verplicht schooluniform en bijdragen voor schoolboeken, schrijfwaren, een bijdrage in het fonds waaruit de school onderhouden moet worden en soms voor de verplichte maaltijd tussen de middag. De salarissen voor de leerkrachten worden door de Ghanese overheid betaald, maar veel scholen betalen de docenten een bonus om hen extra te motiveren. Ook deze bonusregeling wordt doorberekend aan de ouders.

Omdat de meeste mensen in Ghana een laag inkomen hebben, kunnen veel ouders hun kinderen niet (allemaal) naar school sturen. Vooral meisjes worden hier de dupe van. Als ouders moeten kiezen wie van de kinderen zij naar school zullen laten gaan, kiezen zij meestal voor een van de zoons. De gedachte is dan nog traditioneel, namelijk dat meisjes later toch ‘gewoon’ huisvrouw worden en dat kan bij moeder in de praktijk geleerd worden. Kinderen die niet (meer) naar school gaan moeten meestal meehelpen bij het werk op het land.

Om de kansen van kinderen van arme ouders te vergroten zet TroTro zich al jaren in om donateurs te werven die het schoolgeld voor één of meer kinderen willen betalen. Door deze kinderen in de gelegenheid te stellen goed onderwijs te genieten wordt geïnvesteerd in de toekomst van die kinderen, hun toekomstige kinderen én in Ghana.

Met welk bedrag stelt u een kind in de gelegenheid onderwijs te genieten?
12,50 euro per maand (150 euro per jaar) is voldoende om de kosten van het lager onderwijs te kunnen betalen. Het bedrag wordt volledig besteed in GHANA, aan eigen bijdragen ten behoeve van het kind. De kosten voor het middelbaar onderwijs (Junior en senior High School) zijn hoger, maar bedragen nog geen 17,00 euro per maand (200 euro per jaar).

U betaalt een deel van de kosten
Uw bijdrage dekt veelal ongeveer de helft van de kosten voor deelname aan het onderwijs. Voor zover het mogelijk is moeten ouder(s) en/of familieleden van het kind het resterende deel van de kosten betalen. Dit vergroot de betrokkenheid van de ouder(s)/familie bij de opleiding van het betreffende kind. Al wat oudere studenten verdienen met (vakantie)werk hun deel van de opleidingskosten. Als er écht geen geld is om een talentvolle maar kansarme leerling te laten studeren zoekt TroTro een sponsor voor een groeter deel van de kosten, soms wordt de volledige opleiding betaald.

Hoe is e.e.a. ter plaatse geregeld?
De TroTro ‘schoolbeurzen commissie’ selecteert een kind volgens vooraf opgestelde criteria (zoals: afkomstig uit een kansarm gezin, bij voorkeur een meisje en, voor middelbaar onderwijs, goede voorgaande schoolresultaten).

De TroTro contactpersoon in Hwidiem betaalt vervolgens de benodigde eigen bijdragen voor het kind dat gesponsord wordt aan de school van het kind. TroTro ontvangt periodiek de betalingsbewijzen van alle bijdragen die door de TroTro counterpart zijn betaald. Hij zorgt er ook voor dat van alle gesponsorde kinderen een kopie van het schoolrapport beschikbaar komt, zodat de voortgang van de leerling kan worden gevolgd. De TroTro schoolbeurzen commissie in Ghana volgt deze voortgang op de voet en adviseert jaarlijks over verlengingen van de schoolbeurs.

Wat krijgt u voor uw donatie terug?
U investeert in de ontwikkeling van een kansarm kind. Gedurende de periode dat u donateur bent ontvangt u twee tot drie maal per jaar een schoolrapport van het kind dat dank zij u naar school kan gaan. Desgewenst ontvangt u een keer per twee jaar ook een foto van het kind.

Is de donatie fiscaal aftrekbaar?
Ja. Giften aan Stichting TroTro zijn aftrekbaar van de belasting. Zie ook: donaties en giften.

Hoe steunt u een kind in GHANA?
U spreekt met TroTro af met welk bedrag u ‘een kind kunt sponsoren’. In verband met de continuïteit spreken wij ook graag de periode af waarin u de opleiding van het betreffende kind zult sponsoren. Wij sturen u gedurende die periode jaarlijks een nota.

Als u liever periodiek een bijdrage overmaakt (maandelijks of anders) dan kan dat ook.
Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan gerust contact op met Stichting TroTro, dat kan via info@trotro.nl

Anno 2014
Sinds 2000 hebben tientallen jeugdigen van TroTro’s schoolbeurzen-programma kunnen profiteren, de meesten van hen hebben al een betaalde baan.
In het schooljaar 2013-2014 studeren er 15 jongeren met financiële hulp van TroTro-donateurs, enkele van hen ziet u op de foto’s.

3 jonge mensen aan de Universiteit (general science, English, business administration);
5 aan een HBO opleiding (teachers training, informatie technologie en verpleegkunde);
3 leerlingen op een Senior High School;
2 leerlingen op een Junior High School en
2 leerlingen op een basisschool.

Categorie: Onderwijs
Status: Afgerond
Locatie: Ghana
  • Van kansloos naar kansrijk …

    Mohamed Yakubu uit Hwidiem, studeerde eind 2012 af aan de universiteit van Kumasi. Hij studeerde ‘political science’ en vervult momenteel zijn ‘National Service’, een verplichting die iedere HBO- en universitaire student aan de Ghanese overheid heeft, gedurende het eerste jaar na het afstuderen.

    Lees meer...
  • Onze leerlingen en studenten doen het goed!

    In februari 2012 hebben we de meeste van ‘onze’ leerlingen weer gezien. Een aantal van hen kwamen langs om het rapport van het voorgaande trimester te laten zien. De individuele sponsors van deze leerlingen hebben inmiddels allemaal weer een foto en een kopie van de laatste studieresultaten ontvangen. Vrijwel alle leerlingen horen bij de besten van hun klas, zij zijn zonder uitzondering erg gemotiveerd om goede resultaten te boeken…

    Lees meer...

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.