TroTro maakt het verschil in Ghana

Project in behandeling
Gezondheidszorg
Verbetering drinkwatervoorziening

Verbetering drinkwatervoorziening

Op het platteland van Ghana is geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. Zo heeft TroTro in een groot aantal dorpjes waterputten aangelegd en ook bijgedragen aan de realisatie van een drinkwaterleidingsysteem in Hwidiem, de Ghanese thuisbasis voor TroTro. In de dorpjes Twabidi en Kwabena Gyan zijn waterleidingsystemen aangelegd waarbij het drinkwater d.m.v. zonne-energie wordt opgepompt naar het hoogste punt in het dorp. 

TroTro's aanpak
Wij nemen een projectaanvraag pas in overweging als het verzoek daartoe gedaan is door een lokale gemeenschap of groep.TroTro kan besluiten fondsen te gaan zoeken als het project binnen TroTro-’s doelstellingen past. Daarnaast vinden wij het van belang dat de gehele gemeenschap voordeel kan hebben van het project én dat men gezamenlijk bereid is om een bijdrage te leveren in de realisatie. Alleen dán is een project ons inziens realiseerbaar en op langere termijn effectief.
In het project bestaat die bijdrage van de lokale bevolking vaak uit het beschikbaar stellen van de grond en het gratis verrichten van alle voorkomende ongeschoolde werkzaamheden (put graven, zand en water dragen, vrachtauto met bouwmaterialen lossen, etc.). Op deze wijze worden de (bouw)kosten beperkt en wordt de betrokkenheid van de mensen gestimuleerd.

Na de oplevering van een watersysteem wordt een lokale commissie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan. TroTro stelt dan, gezamenlijk met de verantwoordelijke lokale commissie, een onderhoudsplan op (inclusief financiële dekking).
Zie ook: Zo werkt TroTro

TroTro realiseerde de afgelopen jaren:

Verbetering watervoorziening kraamklinieken
TroTro steunt al meer dan 10 jaar een drietal kraamkliniekjes op het Ghanese platteland, namelijk in de dorpjes Kensere, Twabidi (beide in de Brong Ahafo region) en Sawla (Northern region). In de afgelopen jaren heeft TroTro in alledrie de kliniekjes de watervoorziening verbeterd.
 Zie: Ondersteuning kraamkliniekjes platteland 

We zijn nog niet klaar......
Er zijn nog vele dorpjes in Hwidiem en omgeving waar het (drink)water nog niet veilig is. TroTro blijft zich inzetten voor verbetering. Wilt u ons helpen? Maak dan een donatie over en vermeld daarbij 'verbetering drinkwater', dan zorgen wij dat uw geld daaraan wordt besteed...... 

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Project in behandeling
Doneren aan dit project?
Fase 1
Waterput TroTro
Schoon drinkwater in Twabidi
Kwabena Gyan zonnepaneel
Kwabena Gyan overheadtanks
Kwabena Gyan drinkwatersysteem

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 01-02-2015

  20 januari jl. is het door TroTro samen met de inwoners aangelegde waterleidingsysteem in Apenimadi officieel geopend. Nana Adu Nsiah, de chief van het dorp, was speciaal vanuit Accra gekomen om samen met een vertegenwoordiging van de Paramountchief uit Hwidiem (waaronder Apenimadi valt), enkele TroTro-vrijwilligers en de inwoners het systeem feestelijk te openen.
  Genodigden, inwoners en schoolkinderen die vrij kregen hadden zich verzameld bij het tappunt, aan de voet van de op sokkels geplaatste watertanks.
  Na toespraken van Nana Adu Nsiah, Nana Asante Tano (Development chief Hwidiem) en Nana Gyan (Twafohene Hwidiem) was het aan de queenmother van Apenimadi om het lint officieel door te knippen en als eerste een slok van het heerlijk frisse en schone water te nemen. Daarna dronken de chiefs en andere belangstellenden het water, terwijl ondertussen heftig gedanst werd op vrolijke Ghanese muziek (zie video). Duidelijk werd dat men in Apenimadi heel blij is met de verbetering van de watervoorziening.

  Schoon en veilig drinkwater in centrum Apenimadi
  In november 2014 hebben de inwoners van Apenimadi, samen met TroTro-vrijwilligers de watervoorziening in hun dorp verbeterd. De waterput beneden aan de heuvel waarop het dorp van 800 inwoners ligt is helemaal gerenoveerd en voorzien van een elektrische pomp. Het drinkwater wordt nu elektrisch opgepompt naar watertanks midden in het dorp waar het water getapt kan worden. Er hoeft dus geen water meer omhoog gesjouwd te worden, iets dat niet alleen arbeidsintensief was maar in de regentijd ook gevaarlijk omdat het pad naar de waterput dan erg glibberig is. De waterput zelf is ook voorzien van een handpomp voor het geval er een paar dagen stroomuitval is en de elektrische pomp niet kan werken. Het dorp heeft nu een gesloten watersysteem (er kan geen water meer met een emmer uit de put gehaald worden), waardoor er geen verontreiniging van het water meer plaatsvindt. 
  Het geld voor dit project kwam beschikbaar via de Vastenactie, door inzet van Wijchen Wereld Wijd.

  Apenimadi
  Dit typische plattelandsdorpje ligt  midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting zo’n 800 mensen. In overleg tussen de dorpsraad en TroTro is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. De waterput is met een waterleiding verbonden met watertanks op een sokkel midden in het dorp. Er kan nu staand met een emmer of schaal op het hoofd water getapt worden.

  Actieve eigen inzet Apenimadi
  Zoals bij elk TroTro-project heeft de lokale bevolking een eigen bijdrage geleverd, waarmee actieve betrokkenheid getoond is en de kosten beperkt zijn. De inwoners hebben zelf al het ongeschoolde werk in het project gedaan. Zo hebben zij de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd is, over een afstand van maar liefst 175 meter door keiharde grond. Ook het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks en ander fysiek werk is door de bewoners vrijwillig en met enthousiasme zelf gedaan. 

   

 • Geplaatst op 13-12-2014

  Afgelopen weken hebben de inwoners van Apenimadi, samen met TroTro-vrijwilligers Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen, de watervoorziening in hun dorp verbeterd. De waterput beneden aan de heuvel waarop het dorp van 800 inwoners ligt is helemaal gerenoveerd en voorzien van een elektrische pomp. Het drinkwater wordt nu elektrisch opgepompt naar watertanks midden in het dorp waar het water getapt kan worden. Er hoeft dus geen water meer omhoog gesjouwd te worden, iets dat niet alleen arbeidsintensief was maar in de regentijd ook gevaarlijk omdat het pad naar de waterput dan erg glibberig is. De waterput zelf is ook voorzien van een handpomp voor het geval er een paar dagen stroomuitval is en de elektrische pomp niet kan werken. Het dorp heeft nu een gesloten watersysteem (er kan geen water meer met een emmer uit de put gehaald worden), waardoor er geen verontreiniging van het water meer plaatsvindt. 
  Het geld voor dit project kwam beschikbaar via de Vastenactie, door inzet van Wijchen Wereld Wijd.

  Apenimadi
  Dit typische plattelandsdorpje ligt  midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting zo’n 800 mensen. In overleg tussen de dorpsraad en TroTro is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. De waterput is met een waterleiding verbonden met watertanks op een sokkel midden in het dorp. Er kan nu staand met een emmer of schaal op het hoofd water getapt worden.

  Actieve eigen inzet Apenimadi
  Zoals bij elk TroTro-project heeft de lokale bevolking een eigen bijdrage geleverd, waarmee actieve betrokkenheid getoond is en de kosten beperkt zijn. De inwoners hebben zelf al het ongeschoolde werk in het project gedaan. Zo hebben zij de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd is, over een afstand van maar liefst 175 meter door keiharde grond. Ook het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks en ander fysiek werk is door de bewoners vrijwillig en met enthousiasme zelf gedaan. 

 • Geplaatst op 09-11-2014

  Binnenkort krijgt het dorpje Apenimadi een nieuw watersysteem. Al in 2011 hadden de bewoners aan TroTro gevraagd om hun watervoorziening te verbeteren. De enige betrouwbare bron voor drinkwater ligt, heuvelafwaarts, een end buiten het dorp. Het halen van water elke dag is daardoor erg arbeidsintensief en in de regentijd gevaarlijk omdat het paadje naar de waterput dan erg glibberig is. Halverwege dit jaar kwam er, door inzet van Wijchen Wereld Wijd via de Vastenactie, geld beschikbaar om het probleem op te lossen. Komende week vertrekken twee TroTro-vrijwilligers naar Ghana om samen met de inwoners van Apenimadi een nieuw watersysteem aan te leggen. De waterput beneden aan de heuvel wordt gerenoveerd en van een hand-  en elektrische pomp voorzien. De laatste gaat het water oppompen naar watertanks in het dorp, waar de dorpsbewoners water kunnen gaan tappen.

  Apenimadi
  Dit typische plattelandsdorpje ligt op 25 minuten rijden van Hwidiem midden tussen de palmolie- en cacaoplantages, waar vrijwel alle bewoners werkzaam zijn. Er wonen naar schatting ruim 800 mensen.

  In 2012 en 2013 hebben TroTro-vrijwilligers de watervoorziening in Apenimadi goed in kaart gebracht en mogelijke oplossingen met chief en de dorpsraad besproken. In overleg is besloten de bestaande waterput, die het hele jaar door (ook in de droge tijd) goed, smakelijk en voldoende water levert, nog wat te verdiepen en aan de binnenzijde goed af te werken. Daarna wordt de put voorzien van een elektrische dompelpomp en een handpomp. In het dorp worden twee grote watertanks op een sokkel geplaatst, zodanig dat er staand met een emmer of schaal op het hoofd water uit de tanks getapt kan worden. Waterput en tanks worden met een waterleiding verbonden. In feite hebben we dit ook in Twabidi en Kwabena Gyan zo gedaan, alleen werken daar de pompen op zonne-energie.

  De watervoorraad in de tanks is groot genoeg om een paar dagen zonder elektrische stroom te kunnen, hetgeen helaas nogal eens voorkomt. Bij langer durende stroomuitval zal er van de handpomp op de put gebruik gemaakt moeten worden. Die handpomp gaat ook gebruikt worden voor de vlakbij gelegen kwekerij van palmoliebomen.

  Actieve eigen inzet Apenimadi
  Zoals bij elk TroTro-project wordt er van de lokale bevolking een eigen bijdrage verwacht, dit onderstreept en vergroot de betrokkenheid en beperkt de kosten. De afgelopen maanden hebben de inwoners van Apenimadi de sleuf gegraven waarin de waterleiding van waterput naar watertanks gelegd gaat worden. Een klusje waarbij nogal wat zweetdruppels zijn gevloeid, want de afstand is maar liefst 175 meter en de grond is keihard. Ook ander ongeschoold werk in het project zal door de dorpsbewoners zelf worden gedaan, zoals bij voorbeeld het lossen van de zakken cement voor de sokkel onder de watertanks, enzovoorts.

  TroTro-vrijwilligers
  Coert Smit en Bram van Nieuwenhuijzen vertrekken op 11 november aanstaande om, samen met de dorpsbewoners, het project te realiseren. Over enkele weken hopen we te kunnen berichten dat het hen gelukt is om stromend water te kunnen tappen midden in Apenimadi.