TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Verbetering drinkwatervoorziening

Verbetering drinkwatervoorziening

Op het platteland van Ghana is geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. Zo heeft TroTro in een groot aantal dorpjes waterputten aangelegd en ook bijgedragen aan de realisatie van een drinkwaterleidingsysteem in Hwidiem, de Ghanese thuisbasis voor TroTro. In de dorpjes Twabidi en Kwabena Gyan zijn waterleidingsystemen aangelegd waarbij het drinkwater d.m.v. zonne-energie wordt opgepompt naar het hoogste punt in het dorp.

Lees meer...

TroTro’s aanpak
Wij nemen een projectaanvraag pas in overweging als het verzoek daartoe gedaan is door een lokale gemeenschap of groep.TroTro kan besluiten fondsen te gaan zoeken als het project binnen TroTro-’s doelstellingen past. Daarnaast vinden wij het van belang dat de gehele gemeenschap voordeel kan hebben van het project én dat men gezamenlijk bereid is om een bijdrage te leveren in de realisatie. Alleen dán is een project ons inziens realiseerbaar en op langere termijn effectief.
In het project bestaat die bijdrage van de lokale bevolking vaak uit het beschikbaar stellen van de grond en het gratis verrichten van alle voorkomende ongeschoolde werkzaamheden (put graven, zand en water dragen, vrachtauto met bouwmaterialen lossen, etc.). Op deze wijze worden de (bouw)kosten beperkt en wordt de betrokkenheid van de mensen gestimuleerd.

Na de oplevering van een watersysteem wordt een lokale commissie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan. TroTro stelt dan, gezamenlijk met de verantwoordelijke lokale commissie, een onderhoudsplan op (inclusief financiële dekking).
Zie ook: Zo werkt TroTro

TroTro realiseerde de afgelopen jaren:

  • Waterleiding in Hwidiem
  • Met zonne-energie schoon drinkwater in Twabidi
  • Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

Verbetering watervoorziening kraamklinieken
TroTro steunt al meer dan 10 jaar een drietal kraamkliniekjes op het Ghanese platteland, namelijk in de dorpjes Kensere, Twabidi (beide in de Brong Ahafo region) en Sawla (Northern region). In de afgelopen jaren heeft TroTro in alledrie de kliniekjes de watervoorziening verbeterd.
Zie: Ondersteuning kraamkliniekjes platteland

We zijn nog niet klaar……
Er zijn nog vele dorpjes in Hwidiem en omgeving waar het (drink)water nog niet veilig is. TroTro blijft zich inzetten voor verbetering. Wilt u ons helpen? Maak dan een donatie over en vermeld daarbij ‘verbetering drinkwater’, dan zorgen wij dat uw geld daaraan wordt besteed……

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond
Locatie: Twabidi Ghana

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.