TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Gezondheidszorg
Verbetering uitvoering vaccinatieprogramma

Verbetering uitvoering vaccinatieprogramma

Mobiliteit is belangrijk.
Vervoer en mobiliteit zijn belangrijk in Ghana en zeker ook in de gezondheidszorg. Wegen zijn vaak slecht begaanbaar (onverhard) en in het regenseizoen worden wegen soms weggespoeld waardoor gebieden afgesloten worden van de buitenwereld.

Omdat ziekenhuizen in Ghana dun gezaaid zijn, bedienen ze vaak een grote regio. Meestal zijn ziekenhuizen voor mensen van het platteland slechts bereikbaar na urenlang reizen. Dit leidt er soms toe dat mensen te laat het ziekenhuis bereiken. Ook (landelijke) vaccinatieprogramma's zijn vaak minder effectief omdat niet alle kinderen bereikt kunnen worden door de moeilijk begaanbare wegen en de lange afstanden.

Primary Health Care team St. Elizabeth ziekenhuis Hwidiem
Bovengenoemde problemen waren ook aanwezig in het ziekenhuis van Hwidiem, het ziekenhuis waar de voorzitter van de stichting 4 jaar als arts gewerkt heeft. Het Primary Health Care team dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van vaccinatieprogramma’s had geregeld geen vervoermiddel ter beschikking, waardoor kinderen in verder afgelegen dorpjes niet bereikt konden worden.

TroTro heeft in 1989 als haar allereerste project daarom een 4-wheel drive gefinancierd voor het ziekenhuis. Sindsdien kunnen nu vaccinatieprogramma's beter uitgevoerd worden en kan het ziekenhuis in afgelegen gebieden eerstelijns hulp bieden indien dit nodig is.

Zo is met een betrekkelijk klein project veel verbeterd voor de regio. De basiszorg is dichter bij de bevolking gebracht! De auto rijdt anno 2011 nog steeds en bewijst nog elke dag zijn waarde.

Verbetering ‘koude keten’ vaccinatieprogramma’s
TroTro loste in 1991 nog een probleem bij de uitvoering van vaccinatieprogramma’s op.
Doordat het ziekenhuis alleen in de avonduren de beschikking had over elektriciteit van de eigen generator (Hwidiem was toen nog niet aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet) was het niet mogelijk om een grote hoeveelheid vaccins tegen tetanus, kinkhoest, difterie, polio en mazelen goed te bewaren. Dit betekende dat men steeds opnieuw vaccins moest gaan ophalen bij de regionale opslag van de overheid. Dáár had men weer moeite om de voorraad van vaccins op peil te houden, zodat er geregeld helemaal geen vaccin beschikbaar was. Resultaat was dat er totaal geen continuïteit in het vaccinatieprogramma was. Slecht natuurlijk voor de effectiviteit van die programma’s, want vele kinderen werden daarom onvolledig gevaccineerd of helemaal niet bereikt. TroTro zorgde daarom voor een koelkast op zonne-energie, zodat het Primary Health Care team zelf een vaccinvoorraad kon beheren en continuïteit aan hun campagnes kon geven. 

Om te zorgen dat de dorpjes vooraf geïnformeerd konden worden over de campagnes van het Primary Health Care team heeft TroTro ook nog een motorfiets beschikbaar gesteld voor het team. Hierdoor wordt de opkomst bij vaccinatiecampagnes nóg hoger!

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
Motorfiets PHC-team TroTro
TroTro koelkast Hwidiem

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.