TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Gezondheidszorg
Waterleiding in Hwidiem

Waterleiding in Hwidiem

Ook in Hwidiem was geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. Zo heeft TroTro in Hwidiem begin jaren '90 enekel waterputten laten maken en speciale latrines (KVIP's) aangelegd. De grootste verbetering was de aanleg van een compleet waterleidingsysteem in het dorp. Sinds 2003 heeft Hwidiem veilig drinkwater...

‘Small Town’s waterproject’
Door bemiddeling van TroTro en met financiële hulp van d.o.b Foundation  was Hwidiem in 2003 in staat om deel te nemen aan het ‘Small Town’s waterproject’, een project van de Europese Unie. Hwidiem heeft nu drie bore-holes van waaruit schoon drinkwater wordt opgepompt naar een watertoren op het hoogste punt van het dorp. Van daaruit zijn er nu 20 tappunten (standing pipes) in het dorp en zijn een groot aantal huizen rechtstreeks aangesloten. De huizen hebben een watermeter en bij de standing-pipes wordt het water per emmer verkocht. Het systeem wordt beheerd door een lokale commissie, de inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en uitbreiding van het netwerk waar nodig. 

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
TroTro drinkwater Hwidiem

Donateurs aan dit project

Project nieuws

Er is geen projectnieuws voor dit project.