TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Status: Afgerond

Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

In navolging van het dorp Twabidi wilde ook het nabijgelegen dorpje Kwabena Gyan graag met hulp van TroTro een waterleiding aanleggen op zonne-energie. Het dorp had al wel een waterput maar met hulp van de stichting en een aantal vrijwilligers uit Nederland is er eind 2009 een gesloten watersysteem gemaakt.

Read More »

Gari-fabriekje Hwidiem

In 1996 heeft de gemeente Venlo via de stichting TroTro geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een het fabriekje in Hwidiem voor het verwerken van cassave. Cassave is een knolgewas dat veel wordt gegeten in Ghana en die misschien wel het beste kan worden vergeleken met onze aardappel. In principe is de wortel het hele jaar beschikbaar maar in de natte tijd is hij moeilijker te oogsten waardoor de prijs van cassave stijgt. De houdbaarheid van cassave is beperkt. Als cassave gemalen wordt en geroosterd dan is het beter te bewaren voor de perioden in het jaar dat de cassave in prijs stijgt. Het geroosterde meel noemen ze gari en heeft ook weer andere toepassingen dan de ongeroosterde cassave.

Read More »

Steun vrouwengroep Tano Association

Apparatuur voor Tano Palmoil Extraction Association
Op 2 februari 2011 hebben twee recent afgestudeerde Wijchense studenten, Sharon de Haan en Dennis de Koning, die voor vrijwilligerswerk in Ghana waren, namens de Lionsclub Nijmegen en stichting Wijchen Wereldwijd het gedoneerde bedrag in Hwidiem overhandigd aan Juliana Frimpong, de voorzitter van de Association.

Overhandiging op foto vastgelegd

Read More »

Paddenstoelenteelt helpt moeders!

Ghanese moeders
Moeders in ontwikkelingslanden hebben niet alleen de zware taak om het gezin van eten te voorzien maar zijn meestal ook nog verantwoordelijk voor de gezondheid en het naar school gaan van hun kinderen. De zorg voor gezondheid en scholing kost een heleboel energie en ook geld, want zowel gezondheidszorg als onderwijs zijn in de meeste ontwikkelingslanden niet gratis, ook in Ghana niet.

Read More »

Verbetering drinkwatervoorziening

Op het platteland van Ghana is geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. Zo heeft TroTro in een groot aantal dorpjes waterputten aangelegd en ook bijgedragen aan de realisatie van een drinkwaterleidingsysteem in Hwidiem, de Ghanese thuisbasis voor TroTro. In de dorpjes Twabidi en Kwabena Gyan zijn waterleidingsystemen aangelegd waarbij het drinkwater d.m.v. zonne-energie wordt opgepompt naar het hoogste punt in het dorp.

Read More »

Met zonne-energie schoon drinkwater in Twabidi

Ook in Twabidi, op het Ghanese platteland, was geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. TroTro zet zich daarom al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. In de Twabidi maakte TroTro samen met de bevolking en stichting Picosol een waterleidingsystemen waarbij het drinkwater d.m.v. zonne-energie wordt opgepompt naar het hoogste punt in het dorp.

Read More »

Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen

Voor veel Ghanese gezinnen is het schoolgeld dat betaald moet worden een onoverkomelijke uitgave. Alleen een schoolgebouw neerzetten is dus niet voldoende om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. Daarom heeft TroTro ook een schoolfonds opgericht voor kinderen van ouders die het schoolgeld zelf niet kunnen betalen. Sponsors in Nederland ondersteunen zo individueel het onderwijs van een kind in Ghana.

Read More »

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.