TroTro maakt het verschil in Ghana

Beleidsplan 2014 ~ 2019

In december 2013 heeft het bestuur haar visie, missie, doelstellingen en werkwijze voor de komende vijf jaar vastgelegd in het beleidsplan 2014 - 2019.

Visie
De visie van het bestuur is dat minderbedeelden in ontwikkelingslanden zoals Ghana kansen geboden moet worden om een beter bestaan te verwezenlijken.

Missie
Het bestuur tracht haar visie te verwezenlijken door het (laten) uitvoeren van projecten binnen het kader van statutair vastgelegde doelstellingen en de daaruit voortvloeiende werkwijzen.

2014 - 2019
In 2014-2019 staat de realisatie van de Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem centraal bij TroTro. Daarnaast blijven de financiering van de lopende individuele scholarships, watervoorzieningen in rurale dorpjes en de materiële hulp van de kraamkliniekjes en de vrouwengroep Tano Palmoil & Mushroom Association belangrijke aandachtspunten.

De pdf van het beleidsplan 2014 - 2019 is op deze pagina te downloaden.