TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Afscheid bestuurslid Jan Verhoef

Februari 2011

Op donderdag 24 februari 2011 nam het TroTro-bestuur formeel afscheid van voormalig bestuurslid technische zaken Jan Verhoef.

10 jaar bestuurslid
Na ruim 10 jaar actief lid te zijn geweest van het TroTro-bestuur is Jan in 2010 met zijn bestuursfunctie (technische zaken) gestopt. Door omstandigheden was het er nog niet van gekomen om officieel afscheid van elkaar te nemen.

Op 24 februari werd dat ruimschoots ingehaald: Jan en zijn vrouw Willy zijn door het voltallige bestuur, op uitnodiging van een sponsor, onthaald op een gezamenlijke middag in het Wereldmuseum in Rotterdam. De middag werd afgesloten met een etentje aan een kade langs de Rotterdamse Maas. Jan heeft tijdens zijn actieve bestuursperiode o.a. de bouw van twee scholen intensief begeleid en twee zonne-energie waterprojecten gerealiseerd. Jan is hiervoor zeker 10 keer naar Ghana geweest, soms wel 3 maanden aan een stuk. Jan’s laatste TroTro-klus was het watersysteem in Kwabena Gyan.

Bij het afscheid werd Jan’s betrokkenheid, inzet en opbouwend kritische inbreng tijdens bestuursvergaderingen nadrukkelijk gememoreerd en geprezen. Het dorp Hwidiem, TroTro’s ‘hometown’ in Ghana, had e.e.a. al eerder onderkend want in 2005 werd Jan daar tot ereburger benoemd. Een titel die hem toekomt en eigenlijk voor het hele Asutifi-district waar TroTro actief is zou moeten gelden……
Op de foto de afscheid nemende Jan Verhoef in het midden, geflankeerd door TroTro-bestuursleden (secretaris Martin Kloet ontbreekt op de foto maar was later wel aanwezig).

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.