TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem

Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem

Doneren aan dit project?

TroTro wil samen met een lokale partner proberen bij te dragen aan het oplossen van jeugdwerkloosheid, een groot probleem in Ghana, ook in het district waar TroTro actief is. Dit gaan we doen door het oprichten van een praktijkschool waar de leerlingen vakken leren door ze te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet mogelijk is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat oudere cursisten hier (bij) scholing krijgen. Lees hier meer over dit interessante en zinvolle TroTro-project.

Lees meer...

Jeugdwerkloosheid
De afgelopen jaren is TroTro door verschillende dorpshoofden en andere opinieleiders benaderd met het verzoek mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 16e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School (de school die voorbereidt op het middelbaar vervolgonderwijs, de Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is.

Tekort aan vaklieden
Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is.

Habitech-bouwmethode
In 2007 introduceerde TroTro de Habitech bouwmethode in Ghana, gesponsord door woningcorporatie Wonen Limburg. Deze methode maakt gebruik van het lokaal aanwezige lateriet dat gemengd wordt met cement en water om zogenaamde soil-cement bouwstenen te persen. De Habitech-bouwstenen worden standaard op sterkte getest en blijken van uitstekende kwaliteit. De stenen worden op de bouwlocatie geproduceerd en er is veel minder cement nodig om kwalitatief goede stenen te maken. In vergelijk met de in Ghana gebruikelijke cementen bouwstenen kan zo een enorme besparing bereikt worden in de bouwkosten.Vooral nu cement steeds duurder wordt. Omdat de Habitech-stenen als legostenen in elkaar passen is het bouwen ermee relatief eenvoudig.
TROTRO realiseerde tot nu toe drie bouwprojecten met de Habitech-bouwmethode:

 • Een toiletgebouw (KVIP) in Twabidi;
 • Een schoolgebouw in Kensere;
 • Een muur rond de streekschool in Hwidiem.

Voor meer informatie over de Habitech-bouwmethode, zie: Samen bouwen met TroTro

Praktijkschool
TroTro is ervan overtuigd dat de Habitech-bouwmethode grote voordelen biedt voor Ghana en zocht naar mogelijkheden om meer metselaars en klanten voor de methode te interesseren. Zo kwamen we op het idee om de bouwmethode onderdeel te maken van een officiële bouwopleiding. Door met de eerste groepen leerlingen en cursisten een nieuwe school te bouwen met de Habitech-stenen slaan we twee vliegen in één klap. De leerlingen/cursisten leren de methode toe te passen door hem te gebruiken (‘learning by doing’) en de buitenwereld kan met eigen ogen zien dat met deze bouwmethode prima bouwwerken zijn te construeren.

Op de nieuwe praktijkschool wordt niet alleen bouwkunde gedoceerd maar zullen, op termijn, ook andere praktijkvakken volgens het ‘learning by doing’-principe worden gegeven. Door deze opleidingen (financieel) laagdrempelig aan te bieden voor leerlingen die van de Junior Secondary School afkomen en op te leiden tot vaklui, hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan oplossing van de jeugdwerkloosheid in het district.

‘Learning by doing’
Dit onderwijsconcept heeft haar nut al bewezen in technische en landbouwkundige opleidingen. Het primaire doel is het trainen van praktische vaardigheden door ze zelf uit te voeren en de theorie op de praktijk te baseren. Docenten zijn vaklieden met een aanvullende onderwijskundige opleiding.

TroTro is wezen kijken op een vakschool in Odumase bij Sunyani, het Don Bosco Practical Vocational Training Centre, waar men volgens dit principe werkt. De school valt onder de Katholieke Bisschop van Sunyani. TroTro heeft daar contact met een bouwkundige die met zijn leerlingen steeds weer nieuwe bouwprojecten op het schoolterrein uitvoert. Het curriculum van de school is officieel door de overheid erkend en beschikbaar voor het geval TroTro een dergelijke school zou starten.

Wat vindt men in Ghana van dit idee?
Wij hebben onze gedachten besproken met de Ghana Education Service in de districtshoofdplaats. In deze discussie kwam o.a. naar voren:

 • Het probleem van drop-outs van de Junior High School leerlingen wordt herkend en bedraagt in het district volgens Ghana Education Service zelfs ruim 60%, één van de hoogste percentages van Ghana;
 • De overheid vindt vakopleidingen erg belangrijk maar heeft te weinig financiële middelen om dit in korte tijd over het hele land te realiseren, men is afhankelijk van particulier initiatief;
 • In de buurt is slechts één technische vakschool (Wamahinso), maar die is niet praktijkgericht;
 • Een praktijkschool zou docenten voor theoretische vakken in deeltijd moeten kunnen betrekken van een nabijgelegen Secondary High School, dit kan slechts op enkele plaatsen in het district. Hwidiem is hiervoor de beste locatie, gezien de hoeveelheid inwoners en centrale ligging;
 • Ghana Education Service steunt het idee en zal de administratieve procedures met voorrang afhandelen;

Wat kan TroTro doen?
Al snel werd duidelijk dat het idee van de praktijkschool en het ‘learning by doing’-concept ook in Ghana met enthousiasme ontvangen wordt. Het idee komt tegemoet aan de wens van de lokale bevolking en lijkt te kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen voor jongeren die niet de mogelijkheden hebben om een opleiding te volgen aan een middelbare school.

Het opzetten en in bedrijf houden van een dergelijke school is geen kleinigheid.
TroTro weet al lang dat het niet de mogelijkheden heeft om zo’n groot project op afstand te sturen. TroTro heeft misschien wel de mogelijkheden om de benodigde fondsen voor het project bijeen te brengen. Het bestuur besloot daarom dat eerst gezocht moest worden naar een partner in Ghana die bereid is als projectleider op te treden en na realisatie ook het management van de school op zich te nemen. Waarbij de school na oplevering zelfstandig, zonder financiële hulp van buitenaf, kan overleven.

Alleen met een lokale partner die dit wil en kan waarmaken wil TroTro proberen de fondsen voor het project te gaan werven.Daarnaast wil TroTro een (inhoudelijke) bijdrage leveren in de uitwerking van het ‘learning-by-doing’ onderwijsconcept van de school én aan het bestuur van de school.

Lokale partner gevonden: de Bisschop van Goaso Diocese
Naar analogie van de school in Sunyani werd contact gezocht met de Rooms-Katholieke Bisschop van Goaso, het diocees waaronder Hwidiem valt. Bisschop Peter Atuahene reageerde onmiddellijk enthousiast en beloofde te zullen onderzoeken of zijn organisatie deze uitdaging wilde en kon aangaan. De Bisschop heeft inmiddels een externe congregatie voor het project weten te interesseren: de Holy Cross Brothers. De congregatie komt als de school klaar is, tot die tijd heeft de Bisschop een projectmanager binnen zijn diocees aangewezen, Monseigneur Benjamin Donkor.

Wat is er verder al gebeurd?
TroTro heeft de steun van de traditionele dorpsraad van Hwidiem gevraagd voor het project, én gekregen! De dorpsraad heeft een stuk land van 330 acres (~20 hectare) voor de school aangewezen. Dit land is kadastraal vastgelegd ten behoeve van de school en inmiddels heeft onze plaatselijke vertegenwoordiger Thomas B. Donkor gezorgd voor officiële piketpalen langs de terreingrenzen. Met hulp van de traditionele dorpsraad is met de kleine boeren die het land bebouwden overeenstemming bereikt over een redelijke afkoopsom en vervangend land.
Samen met de Bisschop is er een projectplan gemaakt, waarin de school in fases wordt gebouwd en ontwikkeld.

Verder met Wilde Ganzen!
TroTro heeft inmiddels besloten de fondswerving te starten en een aanvraag voor mede-financiering bij Wilde Ganzen is gehonoreerd. Dit betekent dat Wilde Ganzen het bedrag dat TroTro bijeen weet te brengen met 55% vermeerdert. Zie: Wilde Ganzen gaan voor TroTro vliegen!

Categorie: Onderwijs
Status: In uitvoering
Locatie: Ghana
 • Gereedschap en naaimachines van Tools4Change aangekomen in Hwidiem ….

  Lees meer...
 • Benefietfeest Utrecht brengt 4000 euro op voor fase 3 praktijkschool!

  Lees meer...
 • 2e water borehole op school terrein gerealiseerd

  Lees meer...
 • Wilde Ganzen steunt ook 3e fase van de Praktijkschool!

  Lees meer...
 • 2e fase bouw Praktijkschool bijna klaar!

  Lees meer...
 • In Hwidiem wordt weer gebouwd!

  Lees meer...
 • Samenwerkingsovereenkomst Praktijkschool Hwidiem getekend!!

  Lees meer...
 • Nieuwe samenwerkingspartner Praktijkschool

  Lees meer...
 • Eerste fase Hwidiem vakschool afgerond !

  Lees meer...
 • Nieuwe praktijk-vakschool Hwidiem bijna klaar ….

  Lees meer...
 • Praktijkschool onder dak!

  Lees meer...
 • Ook in 2e fase van Praktijkschool samenwerking met Wilde Ganzen !

  Lees meer...
 • Dakhoogte bereikt bij Praktijkschool Hwidiem ….

  Lees meer...
 • Sponsordiner en gratis yoga-les in Haren op 02-10-2015 ….

  Lees meer...
 • Fietsclub Ut Tuinhuuske 20 maal op de top van de Ventoux en haalt ruim 8.000 euro op voor Stichting TroTro …..

  Lees meer...
 • Chief en Queenmother Hwidiem slaan eerste houweel in de grond voor praktijkschool!

  Lees meer...
 • GROEN licht voor praktijkschool Hwidiem !

  Lees meer...
 • ‘Vrienden van TroTro’ in HAREN (G) organiseren fietstocht, buffet en ontbijt!

  Lees meer...
 • Steun van gemeente Haren (Gr) voor praktijkschool Hwidiem!

  Lees meer...
 • Verjaardag brengt veel geld op voor vakschool Hwidiem!

  Lees meer...
 • Groningse jeugd verlegt grenzen door zelf in Hwidiem te gaan kijken …

  Lees meer...
 • De Rommelmarkt Haren schenkt 1500 euro aan TroTro voor vakschool Hwidiem

  Lees meer...
 • Grote donatie voor Praktijkschool Hwidiem!

  Lees meer...
 • Met deze slimme bouwsteen gaan we een school in Hwidiem bouwen!

  Lees meer...
 • Vocational training centre

  Lees meer...
 • 2e borehole op terrein school, dankzij Tante Pop Fonds!

  Lees meer...
 • Bouw 2e fase Praktijkschool afgesloten!

  Lees meer...
 • Uitbreiding klaslokalen ‘onder dak’ en fundering administratieblok gelegd …

  Lees meer...
 • Voortgang bouw praktijkschool op schema, afronding deze fase komende zomer …

  Lees meer...
 • ‘Ut Tuinhuuske’ fietst dit jaar voor TroTro de Mont Ventoux op!

  Lees meer...
 • Water aangeboord bij Praktijkschool Vakonderwijs Hwidiem!

  Lees meer...
 • Geld voor de praktijkschool is er bijna …..

  Lees meer...
 • Retourtje Haren’ groot succes!

  Lees meer...
 • Ook in Almere inzet voor vakschool TroTro!

  Lees meer...
 • Fantastisch Kerstcadeau van medewerkers Wonen Limburg !

  Lees meer...
 • Overdracht Asante Tano Methodist Technical Vocational Institute, Hwidiem

  Lees meer...
Doneren aan dit project?

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.