Doelstellingen

Stichting TroTro ondersteunt activiteiten die in Ghana de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling (werkgelegenheid) bevorderen. Daarnaast willen we in Nederland bijdragen aan bewustwording van de problematiek waarmee ontwikkelingslanden als Ghana te maken hebben.

Deze doelstellingen zijn vastgelegd in onze statuten.

Voor onze projecten hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een project wordt alleen gestart op aanvraag van de lokale gemeenschap; dus niet op initiatief van TroTro.
  • Het verzoek om steun moet draagvlak hebben bij een meerderheid van de gemeenschap en moet passen binnen de doelstellingen van onze stichting.
  • De lokale gemeenschap moet zoveel mogelijk worden betrokken bij het project en levert, waar mogelijk, zelf een actieve bijdrage aan het project. Meestal is dit in de vorm van gratis (ongeschoolde) arbeid.
  • In ieder project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de plaatselijk aanwezige technologie, knowhow, menskracht en materialen.

 

Voor onze werkwijze kijkt u op: Zó werkt TroTro