TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

De projecten van stichting TroTro

Geregeld krijgen wij de vraag welke projecten onze Stichting in Ghana heeft gesteund en welke projecten we nog steeds steunen.

De doelgroep in Ghana wordt altijd actief bij het project betrokken en levert daaraan ook een actieve eigen bijdrage. Meestal bestaat die uit het beschikbaar stellen van grond en het gratis verrichten van ongeschoolde werkzaamheden (zoals bv. het sjouwen van (bouw)materialen, graafwerk, etc). Op deze wijze drukken we de kosten van het project en vergroten we de betrokkenheid. Bij projecten waarbij gebouwen en/of apparatuur gemoeid is, stellen we altijd samen met een lokale commissie een onderhoudsplan op, met daarin ook aandacht voor de financiële dekking. Meestal wordt dat laatste gevonden in een (kleine) bijdrage bij gebruik van de voorziening, de gebruiker betaalt. De lokale onderhoudscommissie ziet dan, volgens plan, toe op het onderhoud en de besteding van verworven gelden.

Tijdens de jaarlijkse bezoeken van TroTro-bestuursleden aan Ghana worden altijd de gerealiseerde en alle lopende projecten bezocht . Er wordt dan samen met de betrokken contactpersonen en commissies geëvalueerd. TroTro-bestuursleden zijn vrijwilligers en reizen op eigen kosten en in eigen tijd naar Ghana.
Zie ook: Zó werkt TroTro

De stichting is al sinds 1989 actief, inmiddels zijn er al behoorlijk wat projecten gesteund en uitgevoerd, maar er zijn ook steeds weer nieuwe projecten.

TroTro start overigens pas met een project als het daarvoor begrote bedrag volledig beschikbaar is.

Meer weten over de TroTro-projecten?

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.