De projecten van stichting TroTro

Geregeld krijgen wij de vraag welke projecten onze Stichting in Ghana heeft gesteund en welke projecten we nog steeds steunen.

De doelgroep in Ghana wordt altijd actief bij het project betrokken en levert daaraan ook een actieve eigen bijdrage. Meestal bestaat die uit het beschikbaar stellen van grond en het gratis verrichten van ongeschoolde werkzaamheden (zoals bv. het sjouwen van (bouw)materialen, graafwerk, etc). Op deze wijze drukken we de kosten van het project en vergroten we de betrokkenheid. Bij projecten waarbij gebouwen en/of apparatuur gemoeid is, stellen we altijd samen met een lokale commissie een onderhoudsplan op, met daarin ook aandacht voor de financiële dekking. Meestal wordt dat laatste gevonden in een (kleine) bijdrage bij gebruik van de voorziening, de gebruiker betaalt. De lokale onderhoudscommissie ziet dan, volgens plan, toe op het onderhoud en de besteding van verworven gelden.

Tijdens de jaarlijkse bezoeken van TroTro-bestuursleden aan Ghana worden altijd de gerealiseerde en alle lopende projecten bezocht . Er wordt dan samen met de betrokken contactpersonen en commissies geëvalueerd. TroTro-bestuursleden zijn vrijwilligers en reizen op eigen kosten en in eigen tijd naar Ghana.
Zie ook: Zó werkt TroTro

De stichting is al sinds 1989 actief, inmiddels zijn er al behoorlijk wat projecten gesteund en uitgevoerd, maar er zijn ook steeds weer nieuwe projecten.

TroTro start overigens pas met een project als het daarvoor begrote bedrag volledig beschikbaar is.

Meer weten over de TroTro-projecten?