TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Zó werkt TroTro

TroTro werkt met vrijwilligers in Nederland en in Ghana aan projecten die in Ghana bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid.

Omdat TroTro al sinds 1989 actief is in Ghana hebben we daar een uitgebreid en betrouwbaar netwerk opgebouwd.

Onze belangrijkste contactpersonen in Ghana zijn:

 • Thomas B. Donkor
 • Augustina Ahiaku, vroedvrouw
 • Veronica Bukari, vroedvrouw
 • Monica Bonsu, gepensioneerd docent
 • Bishop Oswald S.K. Boakye, Methodist Ghurch Ghana, Goaso Diocese

Zie ook ‘Wie zijn wij

Van een verzoek uit Ghana …
Onze Ghanese vrijwilligers weten precies hoe wij te werk gaan en kennen onze uitgangspunten. Groepen of gemeenschappen die (financiële) steun willen vragen aan TroTro dienen dit verzoek in bij onze Ghanese contactpersonen. Deze contactpersonen toetsen de aanvraag aan onze uitgangspunten en vertellen de aanvragers wat er van henzelf verwacht wordt. Ook lichten ze de procedure toe. Vervolgens beoordeelt het TroTro-bestuur in Nederland de aanvraag en besluit of het verzoek gehonoreerd kan worden. Als het nodig is vragen we via onze Ghanese contactpersonen aanvullende informatie.

… tot fondsenwerving in Nederland
Als een aanvraag gehonoreerd wordt, start de fondsenwerving. Voor ieder project geldt een apart budget en het project wordt pas uitgevoerd als het totaal benodigde bedrag in kas is. Zo weten we voordat we aan een project beginnen altijd zeker dat we het project volledig kunnen afronden. TroTro is afhankelijk van inkomsten van donateurs en sponsors die onze projecten een warm hart toe dragen. Uiteraard organiseren en ondersteunen wij bovendien diverse kleinschalige acties om inkomsten te genereren.

Wij hebben nauwelijks overheadkosten
We beijveren ons om de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden en omdat wij alleen met vrijwilligers werken en ook giften in natura ontvangen, zoals het printen van onze periodieke nieuwsbrief, hebben we nauwelijks overheadkosten. Meer dan 95% van de gelden die wij ontvangen gaan rechtstreeks naar de projecten in Ghana.

We houden de lijnen kort
De lijnen naar de contactpersonen zijn sinds het gebruik van mobiele telefoons en soms ook internet heel erg direct en kort. Vrijwel wekelijks is er contact tussen Nederland en Ghana. Daarnaast gaan de Nederlandse bestuursleden geregeld, sommigen zelfs elk jaar, naar Ghana. Zij bezoeken dan onze contactpersonen, alle lopende projecten en zoveel mogelijk afgeronde projecten. Deze reizen worden op eigen kosten en in eigen tijd gemaakt.
Twee van onze Ghanese contactpersonen zijn de laatste jaren in Nederland geweest om verslag te doen van TroTro’s activiteiten in Ghana en kennis te maken met onze sponsors en donateurs. De reizen van deze contactpersonen werden door een donateur betaald.

Dus:

 • Samenwerkende vrijwilligers in Nederland en Ghana
 • Korte en directe lijnen
 • Lage overheadkosten
 • Veel ervaring én goede bekendheid ter plaatse
 • Al meer dan 20 jaar actief met een betrouwbaar netwerk in Ghana
 • Samen mét de lokale bevolking die ook een bijdrage levert
 • We doen waar dáár vraag naar is; zoveel mogelijk met lokale mensen, kennis en producten/materialen

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.