Zó werkt TroTro

TroTro werkt met vrijwilligers in Nederland en in Ghana aan projecten die in Ghana bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid.

Omdat TroTro al sinds 1989 actief is in Ghana hebben we daar een uitgebreid en betrouwbaar netwerk opgebouwd.

Onze belangrijkste contactpersonen in Ghana zijn:

 • Thomas B. Donkor
 • Augustina Ahiaku, vroedvrouw
 • Veronica Bukari, vroedvrouw
 • Monica Bonsu, gepensioneerd docent
 • Bishop Oswald S.K. Boakye, Methodist Ghurch Ghana, Goaso Diocese

Zie ook ‘Wie zijn wij

Van een verzoek uit Ghana …
Onze Ghanese vrijwilligers weten precies hoe wij te werk gaan en kennen onze uitgangspunten. Groepen of gemeenschappen die (financiële) steun willen vragen aan TroTro dienen dit verzoek in bij onze Ghanese contactpersonen. Deze contactpersonen toetsen de aanvraag aan onze uitgangspunten en vertellen de aanvragers wat er van henzelf verwacht wordt. Ook lichten ze de procedure toe. Vervolgens beoordeelt het TroTro-bestuur in Nederland de aanvraag en besluit of het verzoek gehonoreerd kan worden. Als het nodig is vragen we via onze Ghanese contactpersonen aanvullende informatie.

… tot fondsenwerving in Nederland
Als een aanvraag gehonoreerd wordt, start de fondsenwerving. Voor ieder project geldt een apart budget en het project wordt pas uitgevoerd als het totaal benodigde bedrag in kas is. Zo weten we voordat we aan een project beginnen altijd zeker dat we het project volledig kunnen afronden. TroTro is afhankelijk van inkomsten van donateurs en sponsors die onze projecten een warm hart toe dragen. Uiteraard organiseren en ondersteunen wij bovendien diverse kleinschalige acties om inkomsten te genereren.

Wij hebben nauwelijks overheadkosten
We beijveren ons om de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden en omdat wij alleen met vrijwilligers werken en ook giften in natura ontvangen, zoals het printen van onze periodieke nieuwsbrief, hebben we nauwelijks overheadkosten. Meer dan 95% van de gelden die wij ontvangen gaan rechtstreeks naar de projecten in Ghana.

We houden de lijnen kort
De lijnen naar de contactpersonen zijn sinds het gebruik van mobiele telefoons en soms ook internet heel erg direct en kort. Vrijwel wekelijks is er contact tussen Nederland en Ghana. Daarnaast gaan de Nederlandse bestuursleden geregeld, sommigen zelfs elk jaar, naar Ghana. Zij bezoeken dan onze contactpersonen, alle lopende projecten en zoveel mogelijk afgeronde projecten. Deze reizen worden op eigen kosten en in eigen tijd gemaakt.
Twee van onze Ghanese contactpersonen zijn de laatste jaren in Nederland geweest om verslag te doen van TroTro’s activiteiten in Ghana en kennis te maken met onze sponsors en donateurs. De reizen van deze contactpersonen werden door een donateur betaald.

Dus:

 • Samenwerkende vrijwilligers in Nederland en Ghana
 • Korte en directe lijnen
 • Lage overheadkosten
 • Veel ervaring én goede bekendheid ter plaatse
 • Al meer dan 20 jaar actief met een betrouwbaar netwerk in Ghana
 • Samen mét de lokale bevolking die ook een bijdrage levert
 • We doen waar dáár vraag naar is; zoveel mogelijk met lokale mensen, kennis en producten/materialen