TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Kansarme, talentvolle leerlingen een schoolbeurs...
Bekijk dit project
Marktvrouwen Hwidiem
Bekijk dit project
Behalve lol maken ook naar school ...
Bekijk dit project
TroTro steunt kraamkliniekjes op het Ghanese platteland
Bekijk dit project
Nieuwsgierig hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Lees hoe TroTro werkt ....
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van het onderwijs in Ghana...
Bekijk dit project
Wilt u TroTro's videos zien?
Bekijk dit project
TroTro helpt talentvolle, kansarme leerlingen aan een schoolbeurs....
Bekijk dit project
Help mee om deelname aan onderwijs te stimuleren ....
Bekijk dit project
Weten wat TroTro's doelstellingen zijn?
Bekijk onze doelstellingen
Alle kinderen naar school in Ghana ...
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de watervoorziening in dit dorp ...
Bekijk dit project
Help mee aan verbetering van drinkwatervoorzieningen
Bekijk dit project
TroTro werkt samen met de plaatselijke bevolking
Zo werkt Stichting TroTro
Weten wat TroTro betekent??
Bekijk dit project
Hoe TroTro het verschil maakt ...
Bekijk dit project
Benieuwd hoe het met Emmanuella gaat?
Bekijk dit project
Help mee aan de praktijkschool voor vakonderwijs...
Bekijk dit project
Paddenstoelenteelt helpt moeders .....
Bekijk dit project
TroTro stimuleert het onderwijs in Ghana
Bekijk dit project
Help mee aan de revalidatie van Emmanuella!
Bekijk dit project
TroTro werkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Ghana ...
Bekijk dit project
Drinkwater mbv zonne-energie in Kwabena Gyan
Bekijk dit project
Bouw samen met TroTro aan de toekomst in Ghana
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Help talentvolle maar kansarme leerling aan een schoolbeurs ....
Bekijk dit project
Weten hoe TroTro werkt?
Bekijk dit project
Is er nog TroTro-nieuws uit Ghana?
Bekijk dit project
Help een vrouwengroep aan werk!
Bekijk dit project
Schoon drinkwater is voor ons van levensbelang ....
Bekijk dit project
Ook schoon drinkwater in Apenimadi?
Bekijk dit project
Steun TroTro's vroedvrouwen op het Ghanese platteland!
Bekijk dit project

Bijeenkomst ter gelegenheid van 35-jarig jubileum TroTro

Woensdagmiddag 8 mei stonden een aantal (oud) vrijwilligers en belangstellende sponsoren samen met het bestuur stil bij het 35-jarig bestaan van stichting TroTro. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo en van stichting Winkel van Sinkel / PmC uit Grubbenvorst, evenals TroTro organisaties die volledig  draaien op en met vrijwilligers.

In ontspannen sfeer werd tijdens het min of meer formele gedeelte van de bijeenkomst door TroTro’s voorzitter een (indrukwekkend) overzicht gepresenteerd van projecten die de stichting, in samenwerking met de betrouwbare en betrokken lokale vrijwilligers in Ghana, de afgelopen 35 jaar in Ghana heeft mogen uitvoeren. Hierbij werd ook aandacht gegeven aan TroTro’s werkwijze en de vele, succesvolle fondswervingsactiviteiten. Wat langer is stil gestaan bij TroTro’s jongste project, de vakschool voor praktijkonderwijs, omdat dit met afstand TroTro’s grootste project is en omdat het nog wel een aantal jaren, op afstand, door TroTro zal worden ondersteund voor wat betreft het onderhoud van de gebouwen. Overigens meldde de voorzitter dat TroTro zich daarnaast nog zal richten op het ondersteunen van de kraamklinieken en de nog lopende verplichtingen jegens leerlingen met een schoolbeurs. Alle vrijwilligers, zowel in NL als in Ghana, alsmede sponsorende organisaties werden nog eens nadrukkelijk bedankt voor decennialange inzet en steun. Het is duidelijk dat alleen dankzij deze inzet en steun TroTro zoveel heeft kunnen realiseren!

Vervolgens verraste Boeken Steunen Mensen met een donatie van maar liefst 3.000 euro, welke (uiteraard) in dankbaarheid is aanvaard.

Na afloop van de levendige presentatie, was er voor de 26 aanwezigen voldoende gelegenheid om bij te praten en, waar nodig, te netwerken. Veel vrijwilligers hadden elkaar jaren niet in levende lijve ontmoet en maakten dankbaar van deze gelegenheid gebruik. Al met al kijkt TroTro’s bestuur met tevredenheid terug op deze jubileum bijeenkomst.

Uw gift is welkom en wordt volledig ingezet voor het project dat u wilt steunen.

Banknummer (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. TroTro Horst 

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen.

De belastingdienst merkt de stichting aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, alle donaties en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.